Tornioon suunniteltu biokaasulaitos auttaa luopumaan fossiilisista lannoitteista – laitos houkuttelee myös tulevaisuuden investointeja

Business Tornion vetämän Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeen infotilaisuus biokaasulaitoksen ja alueen maatilojen yhteistyömahdollisuuksista keräsi niin Tornion seudun tilallisia kuin yrityksiä kuulemaan ja keskustelemaan hankkeen mahdollisuuksista alueen maatalouden tulevaisuudelle.

Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. Hankkeella tavoitellaan yrityksiä ja yritysryhmiä investoimaan biokaasulaitoksiin Lapin alueella. Nyt käsiteltyä biokaasulaitosinvestointia on kaavailtu Tornion seudulle 15 kilometrin päähän keskustasta Perämeren jätehuollon jätekeskus Jäkälän tontille.

“Olemme selvittäneet raaka-aineiden saatavuutta aina Rovaniemelle saakka, mutta koska investointia kaavaillaan Tornion seudulle, on pääpaino ollut Meri-Lapin alueella. Lisäksi on tehty selvitys mahdollisista biokaasun hyödyntäjistä, joita löytyy niin logistiikka-alalta kuin teollisuudesta. Näiden tietojen pohjalta olemme jo löytäneet potentiaalisia sijoittajia, jotka olisivat kiinnostuneet biokaasulaitoksen operointipuolesta”, hankkeen esiselvitystä tehneen Macon Oy:n toimitusjohtaja, bio- ja kiertotalouden asiantuntija Mikko Ahokas kertoi hankkeen infotilaisuudessa.

Business Tornion tiloissa järjestetty hybridiwebinaari keräsi paljon kiinnostuneita alueen maatilallisia ja yrityksiä niin paikan päälle kuin verkkoon kuulemaan ja keskustelemaan hankkeen tilanteesta sekä mahdollisen biokaasulaitosinvestoinnin tuomista mahdollisuuksista.

Biokaasulla irti fossiilista lannoitteista ja kohti vihreämpää maataloutta

Hankkeelle tehtyyn esiselvityksen ja biokaasulaitosehdotuksen osana Macon on koonnut vaihtoehtoisia raaka-aineskenaarioita siitä, miten alueen raaka-aineiden käyttöä voidaan kehittää ja miten ne vaikuttavat biokaasulaitoksen tuotantoon. Maconin bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntija Ilkka Kovalaisen mukaan laitos itsessään on jo suuri harppaus eteenpäin kohti kestävämpää maataloutta. Lisäksi laitosinvestointi itsessään houkuttelee alueelle lisäinvestointeja.

“Lannoitteen hinta on lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut. Fossiilisten lannoitteiden tuotannossa käytettävien fossiilisten polttoaineiden ja muiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, joten se näkyy myös lopputuotteiden hinnoissa. Näin ollen investointi paikallisesti tuotettavaan lannoitteeseen ja lannoiteraaka-aineeseen on investointi alueelliseen kilpailukykyyn. Lisäksi laitoksen tuotteilla paikallinen toimija voi merkittävästi pienentää omaa hiilijalanjälkeään”, Kovalainen summaa.

Investointi hiiliviisaan kilpailukyvyn lisäämiseen on myös varma houkutin lisäinvestoinneille. Biokaasulaitoksen tuottamien lannoiteraaka-aineiden sekä biokaasun jatkojalostaminen ja -kehittäminen ovat alueita, joihin investoidaan jatkossakin. Puhtaaseen energiaan ja sen tuotantoon liittyvät mahdollisuudet ovat hyvin vahvasti esillä maailmanlaajuisesti ja puhuttavat erityisesti maatalouden osalta.

“Biokaasulaitosinvestoinnilla itsessään voidaan merkittävästi vähentää fossiilisten lannoitteiden käyttöä. Jatkoinvestoinneilla puolestaan voidaan kehittää lannoitteiden tuotantoa ja lisätä raaka-aineiden saatavuutta paikallisesti. Näin meillä on mahdollisuus päästä fossiilisista lannoitteista kokonaan eroon”, Kovalainen toteaa.

Macon Oy:n teettämässä selvityksessä on myös huomioitu tuotannon sivuvirtojen jatkokäyttö erilaisissa yhteyksissä, kuten lietejätteen viherrakentamiskäyttö, nestejakeen konsentrointi typpiliemeksi sekä mädätysmateriaalin hyödyntäminen ravinteena.

Biokaasulaitoksen toteuttamisen kannalta on tapahtunut myös useita investointeja puoltavia asioita. Biokaasu itsessään kokee arvonnousua, joka tulee muuttamaan biokaasulaitoksen  ansaintarakennetta. Lisäksi maaseudun elvytysvarojen tukitasoa on määräaikaisesti nostettu ja biokaasu itsessään nauttii investointitukea, mitä myös biokaasulaitoksen toteuttamishankkeen olisi mahdollista saada.

Lisätietoja

Tarja Kinnunen Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeen projektipäällikkö, Business Tornio 040 673 9858 tarja.kinnunen@tornio.fi

Mikko Ahokas toimitusjohtaja, bio- ja kiertotalouden asiantuntija; Macon Oy 050 502 5249 mikko.ahokas@macon.fi