Tornion satama ja VT21 nousevat osaksi TEN-T-verkkoa

HaparandaTornio-alueen rooli pohjoisen alueen solmukohtana kasvaa entisestään, kun Itämeren pohjoisin satama eli Tornion satama ja pohjoisen liikenteen selkäranka VT21 lisätään mukaan TEN-T-verkkoon.

Havainnekuvassa merkittynä VT21 yksinkertaistetussa TEN-T-verkossa

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopimukseen TEN-T-verkon kehittämiseksi tulevaisuudessa 18.12.2023 ja lopputulos on Tornion alueelle erittäin mieluinen, sillä päätöksen mukaan TEN-T-verkon osaksi nousevat tulevaisuudessa Tornion satama ja pohjoisen liikenteen selkärankana toimiva VT21. Seuraavaksi alustavaa sopimusta käsitellään EU:n jäsenmaiden komiteassa, minkä jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja tarvitsee parlamentin lopullisen hyväksymisen.

Pohjoisen alueen merkitys on kasvanut viime vuosina entisestään niin kaupankäynnin kuin huoltovarmuuden suhteen ja päätös mahdollistaa alueen liikenneratkaisuiden kehittämisen tulevaisuudessa huomattavasti helpommin. Torniosta Kilpisjärvelle kulkeva VT21 ja Itämeren pohjoisin satama eli Tornion satama ovat yhdessä pohjoisen rataverkon kanssa suuressa roolissa Meri-Lapin ulkomaankaupan ja tavaraliikenteen suhteen.

Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala on tyytyväinen päätökseen ja kertoo päätöksen nostavan Tornion sataman statusta ja tuo mahdollisuuden hyödyntää EU-rahoitusta sataman kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Myös Business Tornion toimitusjohtajan sijaisena toimiva Hannaleena Posti on erittäin tyytyväinen päätökseen ja kuvailee sen olevan merkityksellinen tulevaisuuden osalta, sillä nyt tullut päätös lisää Tornion alueen merkitystä pohjoisen liikenteen solmukohtana niin maalla kuin merelläkin. 

Lue lisää liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta

Tornion satama ja Arctio South havainnekuvassa

Hannaleena Posti

Yrityskehittäjä, Investoinnit ja kehittäminen

hannaleena.posti@tornio.fi

Puh. 040 661 2939