Hukasta hyötyä - Tulevaisuudessa tuottoa

Tuttavallisemmin HuTTU-hankkeessa edistetään puhtaaseen siirtymään liittyvien liiketoiminta-alueiden ja ekosysteemien kehittymistä alueellamme.

 

Hankkeen toteuttamisaika
01.01.2024 – 31.12.2025

 

Hankkeen avulla edistetään puhtaaseen siirtymään liittyvien liiketoiminta-alueiden ja
ekosysteemien kehittymiseen liittyviä askeleita alueella, sekä erityisesti hukan ja hukkalämmön
jatkohyödyntämiseen liittyvien toimintojen ja mahdollisuuksien kehittämistä.

Kasvatetaan alueen pk-yritysten ja TKI-toimijoiden osaamista alueella, jotta voidaan varmistaa toimijoiden
kilpailukyky, sekä osaavan työvoiman saatavuus ja kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat
puhtaan siirtymän kehittyessä.

Hanke kehittää ekosysteemi- ja klusteritoimintaa alueella ja pyrkii luomaa Zero Waste -toimintamalliin liittyviä käytäntöjä, minkä lisäksi hanke pyrkii luomaan askelmerkit tulevaisuuden teollisuuden ja uuden pk-sektorin liiketoiminnan mahdollistamiseksi alueella.

 

Rahoitus:

231 892 € Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.


Ota yhteyttä

Miikka Laitinen

Yrityskehittäjä, Investoinnit ja kehittäminen

miikka.laitinen@tornio.fi

Puh. 040 842 0677