Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kautta liiketoiminnan kasvua ja yhteistyötä

Hankkeen avulla edistetään teollisuutta, kaivostoimintaa ja infrastruktuurirakentamista
palvelevien pk-yritysten vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän
kehitysaskelia. Kasvatetaan tietoa suurhankkeiden nykyisistä vaatimuksista ja vahvistetaan
alueen yritysten yhteistyötä ja kehitetään yhteistyömalleja suurhankkeisiin osallistumisen
tueksi. Hanke edistää alueen yritysten tietoutta tasapainoisesta talouskasvusta ilman yrityksen
kantokyvyn ylittävää velkaantumista ja pääomavarantojen ylikuluttamista. Yritysten kestävä ja
vakaa talous antaa perustan liiketoiminnan kasvulle ja kehittymiselle.


Ota yhteyttä

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kautta liiketoiminnan kasvua ja yhteistyötä

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kautta liiketoiminnan kasvua ja yhteistyötä