Minulla on idea, mutta ei rahoitusta tai resursseja toteuttaa sitä?

TKI-rahoitukset auttavat sinua kehittämään ideasi aina kansainvälisille markkinoille asti.

Ideasta protoksi

Mikä ihmeen julkinen rahoitus?

Julkinen rahoitus tarkoittaa rahoitusta, jonka tarjoaa yksityisten rahoittajien sijasta julkinen sektori. Kyse on yritystoiminnan tukemisesta joko avustuksella tai lainarahoituksella. Yksityisen rahoituksen tapaan myös julkinen rahoitus vaatii aina haku- ja neuvotteluprosessia.

Julkisen rahoituksen tarkoituksena on tukea yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Lisäksi sillä tavoitellaan aina vaikuttavuutta, esimerkiksi liikevaihdon kasvua, viennin kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Rahoituksen saamisen ehtona on kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen liiketoiminnassa. Rahoituksen myöntämisessä käytetään aina harkintaa ja sitä kohdennetaan hankkeisiin, jotka vaikuttavat yrityksen:

  • kasvuun tai kansainvälistymiseen
  • innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen
  • tuottavuuteen
  • hiilineutraalisuuden edistämiseen, energia- tai materiaalitehokkuuteen
  • ilmastonmuutoksen sopeutumiseen

Yritysrahoituksen kokonaisarviointiin vaikuttavat varsinkin suunnitelmallisuus, innovatiivisuus, haastavuus ja vaikuttavuus sekä yrityksen kyvykkyys toteuttaa suunniteltu investointi tai kehitystoimenpide.

Tarvitsetko apua TKI-toiminnan tueksi?

Nyt heitänkin sinulle kysymyksen: Tiedätkö mitä TKI-rahoitus on?

TKI-rahoitus on avustusta tai lainaa, jota voivat hakea niin yritykset kuin tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. TKI-rahoituksen tärkein kohderyhmä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset.

Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan on saatavissa rahoitusta, mutta mistä sitä tulee hakea ja kuinka sitä voi omassa yritystoiminnassaan hyödyntää? Haluamme auttaa alueemme yrityksiä innovoinnissa, kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Näiden seikkojen vuoksi olemme koonneet yhdelle sivustolle eri toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan eli tuttavallisesti TKI-toiminnan kehittämiseen.

Mikäli mielessäsi on aivan uusi idea, jota pitäisi tutkia tai testata lisää, olet myös voinut kehittää jo uuden tuotteen, joka on esimerkiksi sarjatuotannon kynnyksellä. Kattavassa TKI-tietopaketistamme löydät rahoitusvaihtoehtoja niin uuden tuoteidean testaamiseen kuin lähes valmiin tuotteen markkinoiden ja asiakkaiden kartoittamiseen. Lisäksi TKI-sivustoltamme löytyy isompiin investointeihin liittyviä rahoitusmekanismeja.

TKI-rahoitussivustomme löydät alla olevan linkin kautta. Sivusto on luotu osana New Business-hanketta ja sitä täydennetään jatkuvasti.

TKI-rahoituspakettiin

No, mihin tarkoituksiin tukia ja avustuksia voi sitten hakea?

On yleisin kysymys, johon tarvitaan vastauksia. Meistä jokainen idea tai tuote on ainutkertainen ja näin ollen myös tuen hakeminen on joka kerta erilaista. Pääsääntöisesti juttu menee niin, että voit saada avustusrahoitusta tai lainaa erilaisiin kehitystoimenpiteisiin, jotka voivat olla uuteen tuoteideaan, IPR-oikeuksiin tai markkinoihin liittyviä selvityksiä. Avustusta voit saada myös suunnittelemaasi investointiin tai johonkin muuhun kehitystoimenpiteeseen.

Esimerkkinä voi nostaa esille Innovaatiosetelin, jolla voit hankkija asiantuntijan apua esimerkiksi tuotteen tehokkuuden varmistamiseen, lujuuden testaamiseen tai muotoilun kehittämiseen. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi alueen oppilaitoksilta tai tutkimuslaitoksilta. Avustuksen hakeminen ei vaadi paljoa, hakemus voidaan tehdä jopa kahvitauon aikana.

Rahoituksen ja avustusten saamiseen liittyy yleensä tiettyjä ehtoja riippumatta rahoitusorganisaatiosta. Olemme keränneet yleisimmät rahoituksen ehtoihin liittyvät asiat tarkistuslistaan, jotta omaa rahoituskelpoisuutta on helppo tarkastella.

Mikäli vastasit johonkin kohtaan ”Ei”, niin se ei silti pois sulje kehitysrahoituksen saamista.

Business Tornion väki osaa auttaa sinua myös silloin, kun vastasit johonkin kohtaan ”Ei”. Autamme sinua kehityshankkeen suunnittelussa, resurssoinnissa tai polullasi avustusviidakossa. Meitä ei kannata pelätä, vaan tulla rohkeasti puhumaan siitä mitä unelmia sinulla on, niin katsotaan mitä voimme sille yhdessä tehdä.


Kirjoittajina toimivat Business Tornion NB-tiimin rahoitusasiantuntija Hannaleena Posti ja projektipäällikkö Miikka Laitinen, joista erityisesti normaalisti yrityskehittäjänä toimivalla Hannaleenalla on pitkä kokemus niin yksityisestä kuin julkisestakin rahoituksesta. Lisätietoa New Business hankkeesta löydät täältä