New Business -hanke

Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa yhdessä toteutettava hanke sai lähes miljoonan euron rahoituksen Lapin liitolta. AKKE-määrärahoista saadulla rahoituksella tavoitellaan 230 ihmisen uudelleentyöllistämistä ja 100 uuden tuotekonseptin kehittämistä.

Lisää työpaikkoja ja innovaatioita Tornion seudulle

Tornion alueella on jo hyvä verkosto yrityksiä, toimijoita ja osaamista, joiden valjastamiselle innovaatiotoimintaan on juuri nyt otollinen hetki. New Business -hanke on suunniteltu tätä silmällä pitäen.

Hankkeen tavoitteet

New Business -hanke on monitahoinen kokonaisuus, jonka tavoitteina on parantaa

 • metalli- ja teollisuudenalojen osaamista
 • innovaatio- ja yritystoimintaa sekä niiden markkinointia
 • markkinointia
 • tuotekehitystoimintaa
 • verkostoyhteistyötä

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarkoituksena on tuottaa 100 uutta tuotekonseptia avoimella innovaatiotoiminnalla ja niiden pohjalta mukana olevat yritykset voivat vapaasti viedä konsepteja eteenpäin omina kehityshankkeinaan. Toiminnalla on saavutettavissa 230 henkilön uudelleentyöllistäminen.

Hankeyhteistyö toteuttaa jo itsessään hankkeeseen sisäänleivottua yhteistyötä. Tarkoituksena on jalkauttaa kentälle hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yhteistyöstä ja verkostoitumisesta tulee syntymään tavoiteltuja uusia tuoteinnovaatioita, joilla vahvistetaan alueen yritysten kilpailukykyä.

100 uuden tuotekonseptin ja 230 hengen työllistämisen lisäksi hankkeen tulostavoitteiksi on asetettu mm. alueen yritysten kasvanut panostus tuote- ja palvelukehitykseen sekä liiketoiminnan kehitys, digitalisaation hyödyntämisen parantuminen sekä tiivistynyt yhteistyö alueen toimijoiden välillä.

 

Hankkeen toteuttajat

Business Tornio toimii New Business -hankkeen päätoteuttajana ja hankkeen osatoteuttajina toimivat

New Business -hankehenkilöstö

Kullakin toimijalla on heidän omia vahvuuksiaan hyödyntäviä työpaketteja ja keinoja hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi.
Tutustu New Business -hanketiimiin tästä

Hankkeen toimenpiteet

Työpaketti 1 – Business Tornio

 • Alkukartoitus ja verkoston rakentaminen
 • TKI-toiminnan rahoitusmahdollisuudet
 • Benchmarking-matkat
 • Yritysyhteistyön kehittäminen
 • Nykyinen tuotantokoneisto ja konekanta
 • Lean-toiminnan valmennuskokonaisuus
 • Digitalisoinnin valmennuskokonaisuus
 • Viestintä ja tiedottaminen

Työpaketti 2 – Ammattiopisto Lappia

 • Yrittäjyysvalmennus
 • Prototyyppien valmistus

Työpaketti 3 – Lapin ammattikorkeakoulu

 • Tuotteistamisen tukeminen ja verkostot
 • Tuotesuunnittelun ja tuotannollistamisen asiantuntemus

Työpaketti 4 – Lapin yliopisto

 • Teollinen muotoilu ja palvelumuotoilu osana kilpailukykyä ja tuotekehitystä

Hankkeen aikataulu

Hankkeen toteutusaika on 25.5.2021 – 31.12.2023. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Miikka Laitinen

Rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 970 000 €. Merkittävin osa siitä on Lapin Liiton Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (AKKE).

Rahoitus jakautuu seuraavasti:

 • AKKE-rahoitus: 776 000 €
 • Hakijan omarahoitus 103 579,2 €
 • Muu julkinen rahoitus: 90 420,8 €

Ota yhteyttä

Miikka Laitinen

Yrityskehittäjä, Investoinnit ja kehittäminen

miikka.laitinen@tornio.fi

Puh. 040 842 0677

Asiointi suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi