Lapin Yliopiston teollisen muotoilun opiskelijat toteuttivat inspiraatiovierailun alueen yrityksiin 100 ideaa -kesäkurssin puitteissa

Innovaatiominibussilla Tornioon

Muotoilijoiden tuoreet ajatukset kohtasivat teollisuusyrityksien ajatuksia ja mietintöjä, kun ”innovaatiominibussi” suuntasi nokkansa Rovaniemeltä kohti Torniota. Noin 10 opiskelijan täyttämän linja-auton tunnelma oli aamulla odottava ja utelias. Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijat työstivät touko-kesäkuussa 2022 uusia ideoita teollisuuteen 100 ideaa -kurssilla. Ideat suuntaavat tulevaisuuteen ja uusiin ratkaisuihin. Toteutus on osa Business Tornion johtamaa New Business -hanketta, jolla vaikutetaan alueen elinvoimaisuuteen yrityksiä tukemalla. Business Tornion Miikka Laitinen toimi matkanjärjestäjänä ja kontaktihenkilönä niihin yrityksiin, joissa vierailimme ja näytti meille silmiä avaavasti Outokummun toiminta-alueen laajuutta ja alueen merkittävyyttä niin Suomessa, Meri-Lapissa kuin globaalistikin. Ideoiden työstämisen pariin palattiin Rovaniemelle inspiroituneena. Paluumatkan tunnelma oli mietteliäs; mitä teollisen muotoilun mahdollisuudet voisivatkaan yrityksissä olla? Ideoinnille saatiin tällä toteutuksella todella hyvät lähtökohdat.

Matka oli ennen kaikkea onnistunut idearikkaan ja monitieteellisen osaamisen vuoksi. Poikkitieteellinen osaaminen niin muotoilun osa-alueella kuin aiemmat opit kouluista ja työelämäkokemus näkyivät sekä opiskelijoissa että tavatuissa yrityksissä. Tämän lisäksi näkemyksellisten yrittäjien avarakatseinen ja vastaanottavainen asenne loi kannustavan ja ideoinnille sopivan ilmapiirin, mitä uuden luominen vaatii. Olemme jo aiemmin projektin toteuttamisen myötä oppineet, että Tornion seudulta löytyy todella taitavia ja vastuullisia yrityksiä. Onkin hienoa, että tuoretta osaamista voidaan viedä Meri-Lapin alueelle ja eritaustaisten ihmisten ajatuksia törmäytetään dialogia luoden.

 

Miikka Laitinen ja kurssin lehtori Juho Saavalainen keskustelivat ideoiden toteutettavuudesta 2.6.2022 Rovaniemellä

Lapin yliopiston rooli hankkeessa on tuoda tuoreita ajatuksia ja näkemyksiä teollisuuden yrityksiin. Uudet ajatukset ja niiden yhdistäminen teollisuudessa voivat nimittäin luoda ”uusia innovaatioita”. Kurssi perustettiin tarvelähtöisesti. Huomasimme yritysvierailujen ja toteutetun havainnointityön myötä, että yrityksillä on vähän aikaa mutta siitä huolimatta tarvetta uusille ajatuksille ja tuotteille. Ideoita saattaa toki pöytälaatikossa olla paljonkin. Teolliseksi muotoilijaksi valmistuvalla on mielekästä saada kokemusta raskaan teollisuuden yrityksen kanssa toimimisesta tai suunnitella muuten palvelu laajaan käyttöön käyttäjälähtöisesti. Usein sarjatuotantoon päätyvä tuote on nimittäin suunnittelijan iso unelma tai tavoite.

Jokainen opiskelija laatii taustatyön ja taustatutkimuksen pohjalta useamman idean kurssin tavoitteen mukaisesti ja omaa näkemystä hyödyntäen, opiskelijaa saa sparrausta opettajalta New Business hankkeelta (Kuva 1). Ideoiden tuottamisessa tuotekehitykseen täytyy olla oikeuksien osalta tarkkana. Tekijänoikeudet nimittäin konseptitasoisella tuoteidealla ovat suunnittelijalla, vaikka hankkeessa etsitäänkin ”avoimia innovaatioita”. Yrityksien suuntaan toivotaan opiskelijoiden huomioimista ja mukaan ottamista niin valmistusprosessin miettimisen kuin mahdollisten valmistettavien tuotteiden jatkosuunnittelun osalta.

Teollisen muotoilun opiskelija Eero Koho ideoi suunnitelmiaan visualisoinnin avulla

Mitä ovat hyvät ideat ja mitä niistä syntyy?

Hyvä idea on muotoilunäkökulmasta sellainen, jossa on jotain uutuusarvoa. Muotoilu usein näkyy mutta ei huuda itseään. Liikutaan estetiikan, käyttäjälähtöisyyden ja näkemyksellisyyden maailmoissa. Tuote on usein sarjavalmisteisesti valmistettavissa, toimiva käyttäjälle ja se voi tuoda tälle suurtakin iloa. Tuote voi olla luonteeltaan myös sellainen, että sen olemassaoloon ei juuri kiinnitä huomiota, mutta se mahdollistaa asioita ja saa pyörät pyörimään. Hyvää tuotetta on usein myös hankala kopioida.

Hyvät ideat voidaan viedä tässä hankkeessa protoksi asti oppilaitosyhteistyön avulla, jossa on mukana niin Lapin ammattikorkeakoulu kuin myös Lappia. Myöhemmin syksyllä muotoilutaito yhdistyy näin New Business -hankkeessa insinööri- ja valmistusosaamiseen. Lapin yliopiston tavoitteena on lisätä tässä hankkeessa verkostoyhteistyötä ja jalkauttaa muotoiluosaamista Meri-Lappiin. New Business -hankkeen myötä kerätty ymmärrys alueesta, siellä toimivista yrityksistä ja sen erikoispiirteistä voidaan hyödyntää tulevissa kehityshankkeissa ja jatkuvassa yhteistyössä. Yrityksillä on myös mahdollisuus oppia meiltä muotoiluosaamista, joka perustuu käyttäjäymmärrykseen ja asiakaslähtöisyyteen (Kuva 2). Saadun ymmärryksen kautta voidaan tuoda myös Business Torniolle käyttöön erilaisia muotoilun välineitä, jotka voivat olla esimerkiksi Design Sprint toimintaa ja suunnitteluosaamista Lapin yliopiston suunnalta.


Kirjoittaja on Lapin yliopistolla suunnittelijana työskentelevä Maileena Tuokko, joka toimii New Business -hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntijana. Maileena on palvelumuotoiluun suuntautunut teollinen muotoilija, joka on koulutukseltaan muotoilija (amk) ja taiteiden maisteri

Lisätietoa New Business hankkeesta löydät täältä