Oppilaitosyhteistyön kautta kilpailukykyä, ideoita ja mahdollisuuksia torniolaisille yrityksille.

Ideasta protoksi

Tornion teollisuus luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja näkymiä tuotteiden ja palveluiden suunnittelijoille niin kiertotalouden, muotoiluosaamisen kuin digitalisaation näkökulmasta. Oppilaitosyhteistyö Business Tornion sekä valmistavan teollisuuden kanssa on tärkeää alueen pitovoiman ja elinvoimaisuuden vuoksi.

 

Ammattiopisto Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyön kautta voi syntyä työtä ja työllistymistä sekä uudenlaisia ideoita. New Business -hanke alkoi syksyllä 2021 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun. Tähän asti tehty yhteistyö on muun muassa poikinut ideoita, oppimista ja koulutuksia. Se on luonut yhteistä ymmärrystä ja verkostoja tulevaa ajatellen. Oppilaitosyhteistyötä on rakennettu New Business -hankkeessa mm. protojen valmistamisen kautta. Hankkeessa on tähän asti rakennettu paikallisten yritysten toiminnan pohjalta muutamia protoja, ja niitä on mahdollista tehdä lisää.

 

Hieno esimerkki tästä on Sini Maijalan ideoima ruukkutiili, jonka muotoa, kiinnitysmekanismia ja valumuottia työstettiin Lapin ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian osaamisen avulla. Ruukkutiilen muotin osat valmistettiin pääosin 3D-tulostuksena molempien oppilaitosten oppimisympäristöissä lukuun ottamatta muotin kansiosaa, joka valmistettiin vanerista.

 

Esittelimme yhteistyötä Business Tornion Kansainvälinen ja vastuullinen teollisuuskeskittymä-tapahtumassa syksyllä 2022. Prosessi ja idearikkaus hämmästyttivät ja herättivät kiinnostusta kävijöiden joukossa. Ohessa Sini Maijalan ideoima ruukkutiili sekä Santeri Hirsikankaan prototyyppi pyörähotellista.

Sini Maijalan ideoima ruukkutiili
Santeri Hirsikankaan ideoima pyörähotelli

Miten idea jalostuu protoksi?

Valitsemisperusteina protojen valmistamiseen toimivat insinöörien arviot, jotka pohjautuivat valmistettavuuteen sekä alueen valmistaville yrityksille sopivuuteen.
Jokaisen oppilaitoksen näkökulma ja tekeminen roolittui pääsääntöisesti oppilaitosten välillä kolmeen vaiheeseen, perustuen kuitenkin tiiviiseen yhteistyöhön: Lapin yliopisto muotoilee, Lapin ammattikorkeakoulu mallintaa ja Ammattiopisto Lappia valmistaa.
Lapin yliopisto – Muotoiluosaamisen tuominen ja juurruttaminen New Business -hankkeessa

 

Muotoilun hyödyntämisen etu sekä muotoiluopiskelijoiden idearikkaus ja suunnitteluosaaminen tulivat näkyväksi 100 ideaa -kurssin kautta, joka järjestettiin kesällä 2022. Kurssin tuotokset toimivat ikään kuin teollisen muotoilun opiskelijoiden tekemisen maistiaisina, kertoen muille oppilaitoksille ja yrityksille muotoilusta ja muotoiluajattelusta. Suunnittelijoiden yhteystiedot ja idealuonnokset löytyvät Business Tornion mediapankista ja blogin lopussa olevalta videolta.

Lapin yliopiston rooli hankkeessa on innovaatioiden ja ideoiden luominen sekä niiden työstäminen oppilaitos- ja yritysrajapinnassa Business Tornion kautta, sekä muotoilun juurruttaminen alueelle.

Muotoiluprosesseissa suunnittelun lähtökohtana on halu ratkaista asiakkaan käyttötarve mahdollisimman optimoidulla tavalla, eli suunnittelun täytyy toimia monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisimman hyvin käyttöympäristössään. Suunnittelussa on siis olennaista tietää, kenelle tuotetta tehdään ja miksi.

Tällä kertaa New Business -hankkeessa opiskelijat lähtivät liikkeelle kuitenkin erilaisesta näkökulmasta; he lähtivät ideoimaan tuotteita ja palveluita näkemällä teollisuudessa toimivien yritysten tuotantotiloja ja kuuntelemalla yleisesti yritysten kehittämistarpeita.

100 ideaa - kesäkurssin ideat esillä 13.10 järjestetyssä Business Torstai-tapahtumassa.
Lapin ammattikorkeakoulu – Ruukkutiilen ideasta mallinnukseen

Ruukkutiilen valmistamiseen liittyvät toimet Lapin ammattikorkeakoululla lähtivät liikkeelle idean 3D-mallintamisella kynäluonnoksen pohjalta. Samalla mietittiin tuotteen valmistettavuutta ja fyysisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi painoa, joka vaikuttaa suoraan käytettävyyteen ja käsittelyyn. Lisäksi pohdittiin ruukkutiilen pinoamiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Alustavaa 3D-mallinnusta muokattiin Lappian hankehenkilöstön ja suunnittelijan yhteistyönä. Suunnittelupalaverissa käytiin läpi pinottavuuden suhteen tehtyjä muutoksia ja pyöristettiin hieman tuotteen kulmia, jotta valaminen ja muotin irrottaminen onnistuvat helpommin. Ruukkutiilen 3D-mallinnuksen jälkeen täytyi miettiä prototyypin valmistamiseen liittyvät toimenpiteet, joihin liittyvät muotin valmistaminen ja mahdollinen skaalaaminen, jotta prototyypin kustannukset ja valmistettavuus ovat järkevät.

Lappian hankehenkilöstö suunnitteli 3D-mallinnuksen pohjalta ja itse muotin valmistamiseen päätettiin kokeilla 3D-tulostamista, koska silloin muotin valmistamiseen liittyvät kustannukset pysymät kohtuullisina. Täysikokoista muotin suhteen jouduttiin 3D-tulostus kuitenkin tekemään yhteensä seitsemässä osassa ja kolmen tulostimen avulla muotti saatiin valmistettua vajaassa viikossa.

Muotin valmistamisen ja testauksen jälkeen voitiin helposti todeta, että 3D-tulostettu muotti soveltui hyvin tarkoitukseensa. Materiaalina muotissa käytettiin PLA-lankaa, jota kului noin neljä kiloa, jolloin muotin materiaalikustannukset olivat noin 80 euroa. Kustannukset olivat erittäin vähäiset, jos verrataan ns. normaaliin  muottiin.

Ammattiopisto Lappia – Ruukkutiilen mallinnukset muotiksi ja edelleen protoksi

Lappia oli mukana suunnittelupalavereissa yhdessä muotoiluopiskelijoiden sekä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hankehenkilöstön kanssa, jotta myös valmistajan näkökulmat huomioitiin jo suunnittelussa ja mallinnuksessa. Lappiassa oli piirrosten perusteella arvioitu erilaisten valmistusmateriaalien hyötyjä sekä rajoitteita.

Suunnittelupalaverissa pääsimme yhdessä muotoilijan kanssa keskustelemaan valmistukseen liittyvistä muutostarpeista ja alkuperäistä piirrosta mittasuhteineen muokattiin, ja samalla Lapin ammattikorkeakoulu teki tarvittavia muutoksia mallinnukseen. Lopullisen piirroksen ja mallinnuksen jälkeen sekä Lappia että Lapin ammattikorkeakoulu pääsivät 3D-tulostamaan muotteja ja Lappiassa valmistettiin vielä muottiin tarvittavia muita osia, mm. puusta.

Ruukkutiilet valettiin Lappian tiloissa ja vielä valmistusvaiheessa muottia parannettiin, jotta valmistus ja valmiin tuotteen irrottaminen muotista nopeutuu. Valmiit tuotokset saatiin esille Kansainvälinen ja vastuullinen teollisuuskeskittymä -tapahtumaan. Valmistamamme vielä ruukkutiiliä lisää, jonka jälkeen pääsemme testaamaan ruukkutiilien pinottavuutta ja kestävyyttä. Samalla muotoilijan alkuperäinen idea pääsee käytettävyystestiin.

On ollut mielenkiintoista olla mukana tässä ideasta protoksi prosessissa, jossa eri oppilaitosten osaaminen on tuotu yhteen. Toivottavasti yhteistyön tuloksena kehittyy alueen yrityksiin tuotantoon asti yltäviä tuotteita ja palveluita.

Pinotut ruukkutileet

Mitä seuraavaksi?

Hanke on poikinut yrityksille lopputöitä ja ideoita. Ole yhteydessä, mikäli vakuutuit ja tarvitset ideoita ja osaamistamme. Hanke ei tue suoraa tuotekehitystä, joten ideat on suunnattu kaikille yrityksille, jatkokehitys vaatii siis oman rahoituksensa.

Ole siis yhteydessä:

  • Rahoitus tai TKI-toiminnan mahdollisuuksista Business Tornioon
  • Oppilaitoksiin tuotekehittämiseen liittyvissä asioissa
  • Muotoiluosaamista omaan tuotantoon: Suoraan yhteys esimerkiksi yliopiston opiskelijoihin, mikäli kiinnostuit heidän tekemisestään.

 

Kirjoittajina koko New Business-hanketiimi. Lisätietoa New Business hankkeesta löydät täältä