Lean- ja digitalisaatiovalmennukset polkaistiin käyntiin lokakuun lopussa, mutta mitä Lean oikein tarkoittaa?

Ajatuksia Leanistä

Teollisuuden työpaikkailmoituksissa nousee useasti esille Lean, mutta mitä Lean oikein tarkoittaa?

 

Wikipediassa Lean määritellään johtamisfilosofiana, joka keskittyy turhien eli lopputuotteeseen arvoa tuottamattomien toimintojen poistamiseen prosessista, asiakastyytyväisyyden ja palvelun parantamiseen, mutta mitä se sisältää? Lyhyesti puhutaan jatkuvan parantamisen periaatteista.

Leanin avulla pyritään nopeuttamaan tilaus-toimitusketjua eli lyhentämään tuotteen läpimenoaikaa, jolloin asiakas saa tuotteensa nopeammin, mutta samalla se mahdollistaa tuotannon kasvattamisen samalla käytössä olevalla henkilöstöllä ja laitteistolla. Prosessissa olevaa hukkaa vähentämällä voidaan nostaa tuotantoa, laskea kustannuksia, mutta myös panostaa henkilöstön työhyvinvointiin, kun heidän ei tarvitse juosta lujempaa vaan tehdä kävellä tasaisemmalla tahdilla.

Toiminnan kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää tietää prosessin tai toiminnon nykytila eli se taso, josta toimintoja lähdetään kehittämään. Toinen keskeinen tekijä on, että miten nykytilaa pystytään mittaamaan, jotta tiedetään mihin suuntaan kuljetaan. Jatkuva parantaminen vaatii myös rohkeutta haastaa vanhoja toimintatapoja ja sitä, ettei virheitä pelätä, sillä kaikki toimenpiteet eivät välttämättä ole onnistuneita. Plan-Do-Check-Act eli PDCA-kierto on tärkeä palanen jatkuvassa parantamisessa, sillä sen tarkoituksena on tehdä nopeita toimenpiteitä, joiden avulla päästään porras kerrallaan kohti parempaa prosessia ja asiakastyytyväisyyttä.

Leanistä puhuttaessa on tärkeää muistaa, ettei kyse ole ydinfysiikasta vaan systemaattisesta tavasta tarkastella jokapäiväistä työntekoa toimialaan katsomatta. Tavoitteena ei ole juosta nopeammin, vaan kävellä viisaammin, jolloin lopputuloksena asiakas, yritys ja työntekijä ovat tyytyväisiä.

Lean- ja digitalisaatiovalmennukset starttasivat

New Business-hankkeeseen olennaisena osana kuuluvat Lean- ja digitalisaatiovalmennukset, jotka ovat pyörähtäneet käyntiin lokakuun lopussa. Kahden viikon aikana pidettiin neljä lähivalmennuspäivää, joiden aikana tutustuttiin Leanin ja jatkuvan parantamisen teoriaan ja historiaan, mutta samalla iskettiin niin sanotusti kädet saveen A3-ongelmanratkaisumenetelmän avulla.

Valmennuksissa mukana olevat yritykset laittoivat omia kehityskohteitaan A3-paperille ylös, minkä jälkeen niihin alettiin tekemään mm. juurisyyanalyysiä 5xMiksi-työkalun avulla. Tärkeimpänä oppina edellä mainitussa harjoittelussa oli, että osallistujat pystyvät toteuttamaan teoriasta saatuja oppeja omassa työssä, jolloin hyötykin näkyy suoraan jokapäiväisessä toiminnassa. Samalla kuitenkin pyrittiin siihen, että kehityskohteet on paloiteltu riittävän konkreettisiksi paloiksi, että niistä on helppo lähteä liikkeelle viemään PDCA-kiertoa eteenpäin.

Edellä mainittujen lisäksi tutustuttiin 5S-maailmaan leikkimielisen, mutta opettavaisen pelin avulla. 5S on japanilainen organisointiin ja työtapojen standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka viisi S-kirjainta ovat englanniksi Sort-Set in order-Shine-Standardize-Sustain. Menetelmän avulla pyritään vähentämään hukkaa, vähentämään arvoa tuottamattomia toimintoja ja luomaan tehokas ja turvallinen työpaikka. Nelikierroksisen pelin aikana osallistujat saivat kokea 5S-prosessin hyötyjä konkreettisesti kierros kerrallaan.

Palautteen perusteella on yrityksien edustajat ovat olleet tyytyväisiä neljään ensimmäiseen valmennuspäivään, vaikka valmennusten alku on ollut erittäin intensiivinen. Lisäksi on ollut mahtava kuulla hyviä keskusteluita jokapäiväisistä ja arkisista haasteista, mutta samalla myös naurua ja huumoria, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

 


Kirjoittaja on Business Tornion Miikka Laitinen, joka on aiemmin toiminut New Business-hankkeessa TKI-asiantuntijana ja lokakuusta lähtien hankkeen projektipäällikkönä. Insinöörikoulutus ja kokemus teollisuudesta ovat varmistaneet Leanin paikan kirjoittajan elämästä.

Lisätietoa New Business hankkeesta löydät täältä