Sähkö- ja kaasuautojen hankintatuen määrä vuoden 2022 alusta voi olla jopa 50 000 euroa

Hallituksen 11.11.2021 antaman lakiesityksen mukaisesti uusien vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia jatkettaisiin ja laajennettaisiin entisestään.

Vuoden 2022 budjetissa tukiin oltaisiin varaamassa 6 miljoonaa euroa. Hankinta- ja muuntotuet vauhdittavat menossa olevaa siirtymää fossiilittomaan liikenteeseen, mikä puolestaan pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan nykyisten täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukien sekä henkilöauton muuntotuen jatkamista vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voisi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022.

 

Lakiluonnoksen esitykset:

1. Nykyisen täyssähköisen henkilöauton hankintatuen jatkaminen
Tukea voitaisiin myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton hankintaan 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea yksityiset henkilöt.

2. Nykyisen henkilöauton muuntotuen jatkaminen
Tukea voitaisiin myöntää 200 euroa, kun bensiiniauto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1 000 euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi.

3. Uusi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki
Tuki olisi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaan porrastetusti kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

4. Uusi kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki
Tuki olisi 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

5. Uusi sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki
Tukea voitaisiin myöntää sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan ajoneuvon kokoon perustuen 6 000–50 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

6. Nykyisen kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen jatkaminen
Tukea voitaisiin myöntää paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 2000, 4000 tai 6000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 14 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. Nykyisin tuki on paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 5 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 12 000.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2022. Tukea voisi hakea 31. maaliskuuta 2023 asti. Pakettiauton hankintatuki olisi haettavissa vuoden 2022 loppuun asti.

Millaiseen ajoneuvoon voisi saada 50 000 euron tuen?

Liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijan mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa, minkä hintaiseen sähkökuorma-autoon olisi mahdollista saada 50 000 euron hankintatuki. Syynä on se, että erityisesti suurimpien kuorma-autojen sähköistyminen on vielä pitkälti kehitysvaiheessa, eikä varsinaisia hintatietoja ole olemassa.
Jättitukeen oikeutetun ajoneuvon koko on kuitenkin jo määritelty; Lakiehdotuksen mukaan 50 000 euron tuki voitaisiin myöntää, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 26 000 kg ja yhdistelmämassa vähintään 60 000 kg.
Tukea myönnettäessä tarkastellaan myös hintaeroa vastaavaan fossiilista polttoainetta käyttävään kuorma-autoon.
Hankintatuen enimmäismäärä ei saisi kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jotka määritellään vertaamalla sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintahintaa samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty ilman tukea.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö