Pandemia ei estä HaparandaTornion matkailun kehittämistä

Two Countries – One Destination -hankkeessa on työstetty ja tiivistetty vuodesta 2020 alkaen Tornion ja Haaparannan matkailullista yhteistyötä yhteisten matkailun toimintatapojen, matkailutuotteiden ja markkinointitoimenpiteiden kautta. Ennen pandemiaa suunniteltu hanke on haasteista huolimatta onnistunut etenemään kohti matkailualan yhteistyötä.

Tornion ja Haaparannan yhteisen hankkeen toiminta on koronapandemiasta johtuen ollut pitkälti virtuaalista verkon välityksellä tekemistä. Kahden vuoden aikana ajoittaiset suvantovaiheet pandemiassa ovat mahdollistaneet myös perinteiset tapaamiset ja tapahtumat. Hankkeen markkinointipäällikkö Noora Barria on ollut iloinen, että myös niitä on ollut.

“Hankesuunnitelma luotiin ennen koronaa. Meillä oli tarkoitus järjestää enemmän matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja alueelle kuin mitä olemme paikan päälle voineet toteuttaa. Pystyimme kuitenkin järjestämään virtuaalimatkoja eri tahoille, ja onneksi olemme saaneet matkan varrella meille myös vieraita niin Hong Kongista kuin Espanjasta ja Italiasta. Nyt kun tilanne on vielä helpottanut, niin kevät näyttää mukavan kiireiseltä”, Barria kertoo.

Ensi syksynä päättyvässä Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen -rahoituksella toteutetussa hankkeessa on tapaamisvaikeuksista huolimatta pystytty edistämään HaparandaTornion yhteistä matkailullista imagoa virtuaalisten työpajojen ja tapaamisten kautta. Barrian mukaan viimein toukokuussa ollaan pääsemässä myös fyysiseen workshoppiin ja tavoitteena on saada vielä kesäksi media- ja matkanjärjestäjävieraita HaparandaTornioon.

Synergiaa toimijoiden välille rajan molemmin puolin

Olojen normalisoituessa ja rajanylitysten mahdollistuessa hankkeen yksi päätavoitteista alkaa pääsemään oikeuksiinsa. Yksi hankkeen tuloksista on saada luotua yhteisiä tuotteita ja toimintatapoja matkailuyrittäjille rajan molemmilla puolilla.

“Olemme kartoittaneet tietyt kohteet rajan molemmin puolin, kuten keskustan rantapromenadin sekä Cape Eastin ja Torandan, joihin suunnitellaan tapoja yhdistää kohteet rajan yli. Lisäksi saaristoon on kartoitettu melontareittejä ja olemme toteuttaneet kokeilun ulkoistetusta matkailuinfosta ja pyrkineet proaktiiviseen toimintamalliin”, Barria summaa.

Alueen yrittäjät ovat olleet hankkeen toimiin tyytyväisiä siitä huolimatta, että koronasta johtuen alueen kehittämisen aktiivisuus on ollut aiottua pienempää. Barrian mukaan kiitosta on tullut juuri siitä, että pandemia-ajasta huolimatta on ollut hanke, jolla kehitetään aluetta. Yrittäjille aika on ollut erittäin haastavaa ja resurssit ei aina riitä liiketoiminnan pyörittämisen lisäksi kehittämistyöhön. Barria itse oman matkailutyötaustansa takia on ollut iloinen siitä, että tällainen hanke on toteutettu.

“Meillä on upea rajaton raja, joka voidaan tuotteistaa monella tavalla ja se kiinnostaa ihmisiä. On ollut hienoa saada mediaa ja matkanjärjestäjiä paikan päälle kokemaan palveluista luotuja ohjelmia, joissa alueen ainutlaatuisuus pääsee loistamaan. Rajattomuus on olennainen osa tätä seutua ja on ollut ihana nähdä, että Tornio ja Haaparanta kokevat tarvitsevansa toisiaan ja että alueesta halutaan kehittää kansainvälisesti kiinnostava kohde”, Barria iloitsee.