New Business -blogi: Innovaatiot ja mahdollisuuksien näkeminen

Mitä tapahtuu? Kun elämme pandemioiden ja kriisien keskellä, realisoituvat muutoskyvykkyyden merkitys ja asioiden (globaali)sidosteisuus sekä kyky nähdä realistisesti tätä hetkeä ja tulevaa. Epävarmuudessa eläminen vaatii joustavuutta ja mielen kyvykkyyttä niin yksityishenkilöiltä kuin myös infran toimintoja ylläpitäviltä yrityksiltä, ja muilta yhteiskunnallisilta toimijoilta. New Business -hankkeen innovaatiokilpailussa etsitään tulevaisuuteen suuntaavia teollisia innovaatioita. Osallistumaan houkutellaan niin luovan alan opiskelijoita kuin muutenkin erilaisia tekniikan taitajia.

osallistu innovaatiokilpailuun

Muotoilu- ja suunnitteluosaaminen yritystoiminnan kehittämisen tukena

Lapin yliopistossa tulevaisuutta katsotaan innovaatioiden ja mahdollisuuksien kautta, jossa tuotteiden ja palveluiden pitkäaikaisiin vaikutuksiin pyritään myös keskittymään. Suunnittelussa tarkastellaan koko tuotteen sekä palvelun elinkaarta. Ehtyvistä materiaalivarannoista ja eliöstön tilasta johtuen ”kehdosta kehtoon” -ajattelutapa on siis tullut osaksi Lapin yliopiston muotoilu- ja suunnitteluosaamista, jossa käyttäjäkeskeisyys toimii tekemisen perusperiaatteena.

Kuvittelun ja näkemyksellisyyden kautta voidaan rakentaa tulevaisuutta. Uuden kehittäminen vaatii luovuuden lisäksi tietopohjaa, jota taas omaksutaan ympäristöstä suunnittelutekemisessä. Visioita voidaan tuoda näkyväksi esimerkiksi videon muodossa, kuten tässä kyseisessä kilpailussa. Näkökulmanottokyky tuntuukin olevan yksi tärkeimmistä suunnittelun välineistä. Luova mieli voi tuottaa uudenlaista liiketoimintaan kytkemällä asioita toisiinsa uudenlaisella tavalla.

Vastuullinen yritys taas ottaa toiminnassaan huomioon monipuolisesti taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia ulottuvuuksia. New Business -hankkeen oppilaitosyhteistyöllä voidaan tuoda tuoreita ja monikerroksellisia ajatuksia teollisuuden yrityksille, joista voidaan mahdollisesti myös kehittää uutta liiketoimintaa.

Blogin kirjoittaja, Maileena Tuokko, työskentelee suunnittelijana Lapin yliopistossa ja toimii New Business -hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntijana