New Business blogi: Älypaja tutuksi – Yritysvierailuiden positiivinen vastaanotto PK-yrityksissä

New Business –hankkeen puitteissa on järjestetty yrityksille mahdollisuus tutustua Lapin AMK:n Kemin kampuksen oppimis- ja keittämisympäristöihin ja näiden vierailuiden kautta on pyritty lisäämään yritysten tietoutta oppilaitosyhteistyön avaamista kehitystyön mahdollisuuksista.

Hankkeen alkuvaiheessa yrityksille suunniteltu aloitustapahtuma, jossa he olisivat päässeet tutustumaan hankekumppaneiden osaamisalueisiin ja verkostoitumaan keskenään, jouduttiin perumaan Covid-19 –tilanteen äkillisesti pahentuessa. Tämän seurauksena pohdittiin hankkeen etenemistä uudelleen ja päädyttiin aloittamaan pohjatietojen keruu yritysvierailuiden kautta. Business Tornio kontaktoi aluksi kymmenen PK-sektorin yritystä metalli-, puu- ja muoviteollisuuden parista. Yritykset vastasivat, että vierailu paikan päälle onnistuu tällaisen hankkeen tiimoilta ja tutustumiskäyntejä yrityksiin järjestettiin yritysten asettamien ryhmäkokojen ja aikataulujen mukaan.

Vierailuilla selvisi, että tietous siitä, mitä me AMK:ssa opetuksen lisäksi teemme, oli vierailujen kohdeyrityksissä vähäistä. Tietoa oli enemmän, mikäli yritys oli aikaisemmin ollut AMK:n TKI -toiminnoissa osallisena. Yrityksiä haastateltaessa tuli ilmi, että yhteydet ammattikorkeakouluun olivat usein henkilötason kontakteja ja tarkka tietous siitä, mihin esimerkiksi opinnäytetyön ideat voi lähettää suoraan tai millainen työ kelpaa opinnäytetyöksi oli myös usein epäselvää. Saimmekin vierailuillamme jo pari hyvää opinnäytetyön ideaa ja taisipa yksi lähteä heti jo työn alle. Myöskään tietoa ammattikorkeakoulun tarjoamista palveluista, kuten tutkimus- ja testauspalvelut, ei kaikilla yrityksillä ollut.

Älypaja tutuksi

Konetekniikan koulutuksen uusi oppimis- ja kehittämisympäristö, Älypaja, oli kaikille ihan uusi asia. Myös minulle itselleni, noin vuosi sitten taloon tultuani, Älypaja oli jotakin uutta. Ympäristöä ei ollut vielä olemassa, kun valmistuin ammattikorkeasta vuonna 2017.

Kemin kampuksella, Kosmos rakennuksessa, toimii konetekniikan älykäs oppimis -ja kehittämisympäristö, jota kutsutaan Älypajaksi. Se on uudenlainen kehittämisympäristö, jossa insinöörikoulutukset, TKI- ja palveluliiketoiminta sekä alueen yritykset kohtaavat. Älypaja -ympäristö tukee vahvasti opetussuunnitelmissa olevien sisältöjen toteutumista ja kehittämistä. Tällä tavoin varmistetaan, että konetekniikan ala pystyy tulevaisuudessa vastaamaan omalta osaltaan mm. digitalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Ympäristö tukee TKI- ja yritysyhteistyötä sekä uusia innovaatioita edistäen näin myös alan työpaikkojen syntymistä. Se toimii osana Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmää ja palvelee erityisesti konetekniikan- sekä sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusten toimintaa.

Älypajan eri osa-alueet sisältöineen herättivät mielenkiintoa yritysten keskuudessa ja erityistä mielenkiintoa herätti Integroitu tuotekehitys sen 3D-skannauksen ja 3D-tulostamisen myötä. Kymmenestä vierailluista yrityksestä lähes kaikki halusivat tulla tutustumaan paikan päälle Älypajan mahdollisuuksiin. Yritysten vierailuita toteutetaan vuoden 2022 kevätkaudella. Ensimmäinen vierailu toteutettiin maaliskuun loppupuolella ja vierailijoiden kommentit olivat positiivisia: ’’Teillähän on todella kattavat laitteet täällä, emme osanneet odottaakaan, että näin laajat ja laadukkaat laitteet tutkimustyössä’’.

Vierailluissa yrityksissä oli toiveena, että oppilaitokset toisivat opintojaksoillaan vahvemmin myös PK- yrityksiä esille myös isojen toimijoiden ohessa ja ottaisivat huomioon heidän toimintojaan opintojaksojen sisältöjä suunnitellessa. Tämä lähentäisi oppilaitosten ja PK-yritysten välistä yhteistyötä myös omalta osaltaan.

Älypajan osa-alueita

1. Automaattiset koneet:
Hydrauliikka, pneumatiikka, robotiikka, hydrauliikkaöljyjen epäpuhtauksien määritys ja paineilman energiatehokkuus

 

2. Digitaalinen tuotanto
Festo Oy:n toimittama digitaalinen tuotantolinja Festo 4.0 CP Factory (kuva 2) sisältäen mm. CNC-sorvin ja -jyrsimen. Älypajassa on lisäksi mahdollisuus plasmaleikkaukseen, särmäykseen ja liittämiseen mm. hitsaamalla. Digitaalista tuotantoa tukevat erilaiset tietojärjestelmät.

 

3. Integroitu tuotekehitys
Lisäävä valmistus monipuolisesti eri tekniikoin. 3D-tulostuslaboratoriosta löytyy tulostimien lisäksi mahdollisuus 3D-skannaukseen, laserleikkaukseen ja -merkkaukseen ja siellä on muoviraaka-aineen kierrätykseen soveltuva laitteisto.

 

4. Integraatio
Integraatio pitää sisällään koneisiin ja laitteisiin liittyvät tietojärjestelmät ja niiden välisen tiedonsiirron. Älypajassa hyödynnetään 3D-CAD ohjelmistoja ja valmistuksen ja tuotetiedon hallinnan tukena on MES ja TeamCenter. Hitsaukseen liittyy hitsauksen laadunhallintajärjestelmä ja koneautomaatiossa simuloinnit tehdään FluidSIM -ohjelmistolla. Myös muita koneiden käyttöön liittyviä ohjelmistoja ympäristöstä löytyy.

 

Blogin kirjoittaja, Jani Peltoniemi, työskentelee Lapin AMK:ssa ja toimii asiantuntijana New Business –hankkeessa.