Mitkä ovat pohjoisen teollisuuden menestystekijät tulevaisuudessa? – asiantuntijafoorumi veti salin täyteen

Suomalainen teollisuus on murroksessa, eikä pohjoinen Suomi ole poikkeus. Mitkä ovat kestäviä kasvun lähteitä? Tornioon kokoontui satapäinen osallistujajoukko pohtimaan tulevaisuuden teollisuuden rakennuspalikoita. Tarjolla oli visioita ja konkretiaa, kun tuoretta tietoa jaettiin teollisuuden uusimmista suunnitelmista. Moni niistä kietoutuu juuri vihreän teknologian ja ympäristöystävällisempien energiamuotojen ympärille.

Tornio on loisto paikka vihreän siirtymän yrityksille

Tulevaisuuden teollisuus -foorumin 23.3.2022 järjesti Business Tornio yhdessä Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeen kanssa. Osallistujat edustivat teollisuuden eri aloja. Heidän puheistaan saatiin vahvistusta ajatukselle, että Tornion sijainti on mitä parhain uusille vihreän siirtymän yrityksille. Aamupäivä keskittyi kaasutalouteen, Iltapäivä muihin teollisuudenaloihin. Ohessa poimintoja tilaisuuden monipuolisesta annista.

Hallitus kirittää biokaasun tuotantoa

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä kertoi puheenvuorossaan biokaasun kehitysnäkymistä Suomessa. Hän totesi, että biokaasun tuotanto on kasvussa ja Suomen hallitus edistää biokaasun tuotantoa ja käyttöä kansallisella biokaasuohjelmalla. Liikenteen päästöjä puolestaan vähennetään fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti.

Kaasutalous on rantautunut Tornioon

”Kaasutalous rantautui Tornioon, kun Röyttän satamaan rakennettiin Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaali.” Näin totesi nyt jo päättyneen Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeen projektipäällikkö Tarja Kinnunen. Terminaalin merkitys on alueelle suuri ja sitä voidaankin pitää merkittävänä lähtökohtana Lapin kaasutaloussuunnitelma-hankkeelle, jonka tehtävä on ollut edistää biokaasulaitosinvestointeja, edesauttaa kaasun hyödyntämistä erilaisissa teollisuuskohteissa ja selvittää kaasun tankkausverkoston mahdolliset sijainnit liikenteen sekä teollisuuden käyttöön Lapissa.

Hankkeella toteutettiin Lapin kaasutalouden tulevaisuus -julkaisu, jossa on yleistietoa kaasutaloudesta ja siihen liittyvistä suunnitelmista Lapissa. Julkaisun yhtenä tavoitteena on herättää kiinnostusta kaasutalouteen ja luoda myönteistä ilmapiiriä kaasutalouden kehittymiselle Lapissa.

Biokaasun käytölle autoissa on kysyntää

Hankkeelle selvitystöitä tehneen Swecon kehitysjohtaja Tomas Norrena kertoi, että kaasua on mahdollista hyödyntää esimerkiksi Kemijärven biopuiston alueella biojalostamon polttoaineena. Biokaasun jalostaminen biometaaniksi olisi kuitenkin kannattavin vaihtoehto, koska biometaanin liikennekäytölle on kysyntää. Kaasuautoilun ympäristöystävällisyydestä ja muista eduista paikalle oli saapunut valistamaan Kaasuautoilijat ry:n puheenjohtaja Jani Hautaluoma.

”Omavaraisuuden merkitys suosii nyt kaasuautoja, lisäksi biokaasulle on isoja tavoitteita EU:ssa”, Jani Hautaluoma summasi.

Biokaasulaitoksen toteutussuunnitelma – mitä sille kuuluu?

Macon Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahokas esitteli Meri-Lapin biokaasulaitoksen toteuttamissuunnitelmaa. Hän totesi, että biokaasulaitoksen sijainti tulisi olemaan Jätekeskus Jäkälän toimipisteen yhteydessä. Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus on jo vireillä.

Arctio on 76 hehtaarin teollisuuspuisto

Ramboll Finland Oy:stä projektipäällikkö Venla Viskari esitteli Arctio-teollisuuspuiston strategiaa. Suunnitelmissa alue on jaettu kahteen: ns. raskaan ja kevyen teollisuuden alueeksi. Raskas sijoittuu lähemmäs Röyttää ja merenrantaa, ja kevyt ns. suojavyöhykkeenä ennen asutusta Puuluodon alueella. Suunnitelmassa on myös rautatieverkon laajentaminen alueelle sekä Röyttän sataman väylästä erkaneva uusi laivaväylä ja satamaoptio.

Teollisuuden kasvihuonepäästöt alas

”Tulevaisuudessa tavoitteena on siirtyä biopohjaisiin polttoaineisiin ja hiilidioksidin talteenottoa selvitellään norjalaisen pilottikohteen kautta”, näin kertoi SMA Mineral Oy:ltä myyntijohtaja Veli-Matti Marttala. Hän availi yleisölle hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksia ja yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.

Outokumpu Stainless Oy:n johtaja Martti Sassi kertoi, että vastuullisuus ilmastoasioissa on ollut Outokummun tehtaiden päämäärä jo pitkään, mm. raaka-aineena tuotannossa käytetään pääasiassa kierrätysterästä.

”Tulevaisuudessa voi olla mahdollista korvata tehtaan käyttämä fossiilinen koksi biokoksilla, siirtyä biopohjaisiin polttoaineisiin ja hyödyntää hiilidioksidin talteenottoa.” Sassin mukaan myös biokaasua olisi mahdollisuus käyttää ainakin Kemin kaivoksella.

Tuulivoimalla vahva tulevaisuus

Myrsky Energialta tilaisuudessa kuultiin Mikko Ylimartimon katsaus tuulivoimasta. Kuten tiedetään, tuulivoima on puhdas ja voimakkaasti lisääntyvä energiantuotantomuoto. Elomaticin Offshore Energy -toimintojen liiketoimintajohtaja Ted Bergman kertoi uudesta tekniikasta nimeltään Offshore-tuulivoima-alustat, joita voidaan käyttää rakennettaessa tuulivoimaloita merelle.

Onko vedystä veturiksi myös pohjoisessa?

P2X Solutionsin teknologiajohtaja Tuomo Rinne kertoi, että yhtiö avaa vihreän vedyn markkinan Suomessa ensimmäisellä teollisen mittakaavan tuotantolaitoksella Harjavallassa Länsi-Suomessa. Päästövähennystavoitteissa vedyllä on keskeinen rooli. Kasvava tuulivoimatuotanto tarvitsee vedyn tuotantoa. Vetykäyttöinen liikenne kehittyy jo Euroopan laajuisesti ja Suomi on osa tätä kehitystä. Myös Perämeren alueella on merkittäviä mahdollisuuksia vetytaloudessa. Jos mielitään olla etujoukoissa, kapasiteetin rakentaminen pitäisikin aloittaa jo nyt.

Hyvää palautetta ajankohtaisesta tapahtumasta

Hyvin sujuvasti edennyt tilaisuus sai kiitosta mielenkiintoisesta ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvasta ohjelmastaan. Sana on kiertänyt suusta suuhun. Järjestäjä on saanut lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka eivät ole ehtineet mukaan tai ovat kuulleet tilaisuudesta työkaverilta, ja haluavat saada esityksen tai tapahtumanauhoituksen.