Kannustava työympäristö kasvattaa sitoutuneita ammattilaisia

Teollisuuden pintakäsittelytöihin erikoistuneen Tornion KaMa-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Tiia Peräntien mukaan yrityksen toimintakulttuurista löytyy avaimet työntekijöiden sitoutumiseen ja menestyvään liiketoimintaan. Kasvaakseen yritys tarvitsee koko ajan lisää tekijöitä, joten hän toivoo metallialan löytyvän yhä useamman nuoren kiikareista uravalintaa pohtiessaan. Ensimmäisen kerran kesätöihin rippikouluikäisenä KaMa-Palveluille tullut Eljas Niska on viihtynyt työssään hyvin. Hän toimii nykyään pintakäsittelypuolen työnjohtajana.

Toimitusjohtaja Tiia Peräntie ja työnjohtaja Eljas Niska
Tornion KaMa-Palvelut Oy on monialainen yritys, jonka vahvuuksiin kuuluu mm. teollisuuden pintakäsittelytyöt.

Takana 25 vuotta tasaista kasvua

Monen yrityksen taustalta löytyy melko tyypillinen kasvutarina, jossa alun perin yhden henkilön työllistävästä yrityksestä muotoutuu vuosien pitkäjänteisen työn, sitkeän yrittämisen ja onnistuneiden valintojen kautta menestyvä osakeyhtiö. Näin on ollut myös torniolaisella KaMa-Palvelut Oy:lla.

Kari Marttila, jota työyhteisössä Kamaksi kutsuttiin, aloitti yritystoiminnan toiminimellä vuonna 1998. Aluksi toimialaan kuului mm. lumenaurausta ja omavalmisteisia peräkärryjä. Yrityksen toiminta lähti laajenemaan hiekkapuhalluslaitteiden hankinnan myötä. Tiia Peräntie, Karin tytär ja KaMa-Palvelujen nykyinen toimitusjohtaja on saanut seurata yrityksen kasvua pienestä pitäen.
– Yritystoiminta käynnistyi omasta autotallista. Sittemmin toiminta siirtyi vuokratiloihin Puuluotoon, missä tehtiin hiekkapuhalluksia, maalauksia ja pieniä metallirakennetöitä. Vuosi vuodelta toiminta kasvoi, isä palkkasi ensimmäisen työntekijän, ja molemmat veljeni tekivät myös töitä yrityksessä iltaisin ja viikonloppuisin. Vuonna 2007 yritys muutti Kromilaaksoon ja meille rakentui sinne omat toimitilat. Ensimmäisenä tontille noussut pressuhalli, johon tuli silloin hiekkapuhaltamo ja maalaamo, toimii nykyään huoltorakennuksena. Siitä se homma sitten lähti rullaamaan, sana kiiri ja töitä alkoi tulla enemmän ja enemmän, Tiia kertaa lyhyesti yrityksen alkuvaiheista.

Nyt, 25 vuotta myöhemmin, KaMa-Palvelut Oy toimii edelleen Kromilaaksossa. Yrityksen toimiala on laajentunut kattamaan monipuolisten teollisuuden pintakäsittely- ja konepajatöiden lisäksi teollisuuden kunnossapito-, kuljetus-, nosto-, asennus- ja huoltotyöt. Asiakkaina ovat pääasiassa yritykset. Suurimpina projekteina tehdään sillankaiteita ja patoluukkujen pintakäsittelytöitä, mutta yritys palvelee myös kuluttaja-asiakkaita pienten projektien, kuten esimerkiksi auton vanteiden maalaamisen muodossa. Peräkärryjäkin valmistetaan edelleen. Toiminnan monipuolistumisen myötä toimitilaa on rakennettu lisää, ja kasvu jatkuu edelleen.
– Meillä on selkeät visiot ja tavoitteet. Vaikka toimialueemme kattaa koko maan, toimipaikkamme on ja pysyy Torniossa, koska Kromilaakso ympäristönä tarjoaa erinomaiset puitteet kasvuun. Lappilaisuus ja pohjoinen meininki on meille tärkeää, ja yksi suurimmista voimavaroista on toimiva yhteistyöverkosto tässä lähialueella.

Lisäksi Tiia nostaa Torniossa yrittämisen isoksi eduksi sijainnin kahden maan rajalla. KaMa-Palvelut aloitti kansainvälistymisen kolme vuotta sitten, ja yritys on saanut hyvän jalansijan Pohjois-Ruotsissa toteuttamiensa projektien myötä.

Toimitusjohtaja Tiia Peräntie
Toimitusjohtaja Tiia Peräntien mukaan sijainti Torniossa tuo monia etuja teollisuusalan yrityksille. Alueella on vahva verkosto ja yhdessä yrittämisen henki.

Yritys kuin yksi sisaruksista

Sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2019 Kari Marttila jäi ansaittujen eläkepäivien viettoon, eikä ole enää mukana yrityksen toiminnassa. Karin kaikki kolme lasta, Jani, Tiia ja Aki toimivat nykyään KaMa-Palveluilla yrittäjinä.

– Isälle oli tosi tärkeää, että me sisarukset lähdimme yhdessä jatkamaan yritystoimintaa. Meillä on mahtava me-henki, kyky ja halu kuunnella toisiamme. Jokaisen näkemykset otetaan huomioon, ja niitä arvostetaan. Suurin kasvua ja kehitystä edesauttava tekijä on se, että voimme keskustella kaikista asioista rehellisesti ja avoimesti, Tiia summaa veljien kanssa yrittämisen etuja.

Vaikka Tiia, kuten muutkin sisarukset, oli pyörinyt yrityksen kuvioissa mukana koko lapsuuden ja nuoruuden, ei perheyrityksessä jatkaminen ollut hänelle itsestäänselvyys. Side oli kuitenkin vahvempi kuin hän ymmärsi.
– Vaikka sanoin aikoinaan, että opiskelen ammatin ja menen muualle töihin, niin toisin kävi. Olin henkisesti hitsautunut kiinni tähän yritykseen. Firma oli isälle tavallaan kuin yksi meistä lapsista, ja minulle kuin yksi meistä sisaruksista. Aloitin KaMa-Palveluilla vakituisena työntekijänä opintojen jälkeen vuonna 2005.

Kaikki kolme sisarusta ovat työskennelleet myös muiden yritysten palveluksessa, mutta eri mutkien kautta palanneet KaMa-Palveluille. Toimialat ovat rakentuneet ja muovautuneet kunkin koulutustaustan tai ammatillisten vahvuuksien myötä.
– Minulla on kone- ja tuotantotekniikan insinöörin koulutus ja ylempi AMK-tutkinto, joten oma kiinnostukseni suuntautuu vahvasti konepajapuolelle, tuotantotekniikkaan ja kunnossapitoon. Konepajatoiminta meillä lähti käytännössä kasvamaan tämän pohjalta.

Jani, sisarussarjan vanhin, on työskennellyt aiemmin nosturinkuljettajana, joten luonnollisesti nosto- ja kuljetustyöt kuuluvat hänen pääasialliseen vastuu- ja osaamisalueeseen.  Perheen kuopus Aki, joka on työskennellyt yrityksen palveluksessa kaikkein pisimpään, vastaa pintakäsittelypuolesta.

Työtekijöillä tilaa kasvaa ja kehittyä

KaMa-Palvelut Oy:n palkkalistoilta löytyy sisaruskolmikon lisäksi 48 työntekijää. Pisimmän työuran, 15 vuotta, on talossa tehnyt Karin yritykseen palkkaama ensimmäinen työntekijä, koska työsuhde jatkuu edelleen. Myös työssäoppimisen kautta aikanaan taloon tullut henkilö on saavuttanut juuri 10 vuoden etapin työurallaan. Tiia nostaa muutaman seikan esiin, joissa uskoo piilevän pitkien työsuhteiden salaisuus.
– Meillä on kaikkiaan todella sitoutuneet työntekijät. Mahdollistamme heille oppimisen, kehittymisen, kouluttautumisen ja uralla etenemisen. Meillä työntekijät voivat myös monipuolistaa omaa osaamistaan, koska olemme monialainen yritys. Kuuntelen tosi avoimesti työntekijöitä ja otan heidän esittämät kehittämistoiveet ja -tarpeet huomioon.

Vaikka pitovoima on hyvä, tarvitaan myös vetovoimaa. Jatkuvan kasvun takia tekeviä käsipareja tarvitaan koko ajan lisää. Alalle ei valmistu ammattitaitoisia tekijöitä riittävässä suhteessa tarpeeseen nähden. Siitä Tiia on kuitenkin ilahtunut, että ala on alkanut houkutella myös naisia vuosi vuodelta enemmän, ja toivoo trendin jatkuvan.
– Jos on edes jonkinlainen kiinnostus alaan, kannattaa heittää kaikki ennakkoluulot pois ja lähteä rohkeasti selvittämään mitä tämä on. Konepaja-, teollisuus- ja pintakäsittelyalalla on tosi paljon erilaisia työvaiheita ja automaatiota, ja vaikka ala on fyysisempi moneen muuhun verrattuna, ei voima ole kuitenkaan avainasemassa. Meillä on jatkuvasti paikkoja työharjoitteluun ja työssäoppimiseen jokaisella edustamallamme toimialalla. Oppisopimuksellakin on meille tullut töihin useita henkilöitä, Tiia vinkkaa alan vaihtoa harkitseville.

Työ tekijäänsä opettaa

Nykyisin pintakäsittelypuolen työnjohtajana työskentelevä Eljas Niska on ollut KaMa-Palveluilla vakituisessa työsuhteessa reilut kolme vuotta. Ensimmäinen työkokemus löytyy kuitenkin huomattavasti kauempaa, vuodelta 2014, jolloin 15-vuotias Eljas tuli kesätöihin.
– Olin rippikoulukesänä KaMa-Palveluilla kuukauden töissä kesäsetelillä. Pääsin tosi monipuolisesti heti tekemään kaikenlaisia töitä. Tein poraus- ja sahaushommia, toimin maalaamopuolella apuna, ja avustin muissakin tehtävissä, Eljas muistelee.

Peruskoulun jälkeen nuorimies lähti opiskelemaan ammattikouluun autoasentajaksi. Opintojen lomassa kesät kuluivat kuitenkin työskennellen KaMa-Palveluilla, ja siksi valmistumisen jälkeen työllistyminen vuosien varrella jo tutuksi tulleeseen yritykseen tuntui luontevalta, vaikka se opiskellusta alasta täysin poikkesikin. Armeijasta päästyään joulukuussa 2019 Eljas siirtyi vakituisten työntekijöiden kaartiin.
– Siitä lähti just silloin jauhemaalari armeijaan, ja minä sitten tulin hänen tilalleen. Ehdin saada häneltä parin päivän pikaperehdytyksen hommiin. Toki työnjohtopuolelta sain ohjeistusta ja neuvoa vielä sen jälkeenkin, ja rohkeasti tekemällähän ne hommat kyllä oppi.

Eljaksen mielestä työssä kaikkein parasta on monipuolisuus. Motivaatio erilaisten töiden opetteluun on lähtenyt ensisijaisesti hänestä itsestään, mutta työnantajan rooli oppimisen mahdollistajana on ollut merkittävä. Vaikka työuraa on takana vasta muutamia vuosia, ei pintakäsittelypuolelta löydy enää juuri sellaista työtehtävää, jota Eljas ei hallitsisi. Liikkuvan hiekkapuhallus- ja maalauskaluston käytön opetteleminenkin onnistui, ja armeija-aikana hankitulle rekkakortille tuli käyttöä.

Työnjohtaja Eljas Niska
Pintakäsittelypuolen työnjohtajana KaMa-Palveluilla toimivan Eljas Niskan suurin motivaation lähde on monipuolinen toimenkuva.

Vuonna 2021 KaMa-Palveluilla oli tarve löytää työnjohtopuolelle tekijä, jolloin Eljakselle tarjoutui mahdollisuus ottaa lisää vastuuta. Hän vastasi tarjoukseen myöntävästi, ja työtehtävät monipuolistuivat entisestään. Eljaksen luotsaamassa hiekkapuhallus- ja maalaustiimissä työskentelee kaikkiaan 11 henkilöä.
– Työpäivä alkaa yleensä mittaustoimilla, eli tarkistetaan maalattujen osien kalvojen paksuus ja tehdään pöytäkirjat. Sitten alan pojille kaveriksi pakkaamaan valmiit raudat pois linjoilta ja täyttämään linjastoon uutta rautaa, niin saadaan hiekkapuhaltaja töihin ja tavara liikkumaan puhallukselta maalaukseen. Katson mitä maalataan ja millaisilla maaleilla, teen tarvittavat tilaukset ja haen sopivat työvälineet. Otan työn alle tulevaa uutta tavaraa vastaan, ja ilmoitan asiakkaille, kun valmis tavara on noudettavissa. Työpäivä alkaa aamuseitsemältä ja päättyy puoli neljältä.

Eljaksella on pelkästään hyvää sanottavaa niin alasta kuin työnantajastakin. KaMa-Palveluilla hän on saanut opetella ja oppia turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä, ja työnantajan puolelta ohjausta ja tukea on ollut koko ajan saatavilla. Hän on todella tyytyväinen omaan uravalintaansa, ja kannustaakin torniolaisia nuoria hakeutumaan rohkeasti alalle. Kesätyöhaku on parhaillaan menossa, ja Eliaksen esimerkin tavoin kesätyön pohjalta voi kehkeytyä mieluinen ammatti.
– Metalliala on vahva työllistäjä, ja alan näkymät ovat todella hyvät. Jos käsillä tekeminen on oma juttu, niin kannattaa ehdottomasti hakeutua alalle. Oma-aloitteisille, motivoituneille ja tekeville, hyville tyypeille löytyy varmasti aina töitä.

Tornion KaMa-Palvelut Oy

  • Perustettu v. 1998
  • Työntekijöitä 51
  • Toimiala: Metallien käsittely ja päällystäminen
  • Liikevaihto: 5,9 M€ (2022)

Lue lisää