Säästä energiaa järkevällä ilmanvaihdolla

Säätämällä ilmanvaihdon tarpeenmukaiseksi, voit pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi ja säästää vuositasolla satoja euroja.

Painovoimainen ilmanvaihto

Suuren lämpötilaeron vuoksi painovoimainen ilmanvaihto toimii talvella liian tehokkaasti, jos venttiilit ovat kesäasennossa. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä säästöä voidaan saada noin 1 000 kWh vuodessa, kun muistaa säätää pesuhuoneen lautasventtiiliä pienemmälle talvikuukausien ajaksi. Tämä tarkoittaa vuosittaista 470 euron säästöä. Hiilijalanjälki pienenisi noin 91 kg. 

Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Koneellisen ilmanvaihdon tarpeenmukaisella käytöllä voidaan saada satojen eurojen säästöjä aikaan vuodessa. Tarpeenmukaisella käytöllä tarkoitetaan vaihtamalla ilmanvaihtokoneen kytkimen asentoa laitteen ohjeistuksen mukaiseen asentoon kussakin vallitsevassa tilanteessa.  Keskimääräisessä omakotitalossa lämmön talteen otolla varustetulla ilmanvaihtojärjestelmällä voidaan oikeanlaisella käytöllä säästää sähköä vuosittain n. 900 kWh, mikä vastaa 423 €. Hiilijalanjälki pienenisi 118,3 kg. 

Koneellinen ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa

Koneellisen ilmanvaihdon tarpeenmukaisella käytöllä voidaan saada satojen eurojen säästöjä aikaan vuodessa. Tarpeenmukaisella käytöllä tarkoitetaan vaihtamalla ilmanvaihtokoneen kytkimen asentoa laitteen ohjeistuksen mukaiseen asentoon kussakin vallitsevassa tilanteessa. Ilman talteenottoa varustetulla järjestelmällä säästöä voidaan saada n. 1 100–1 500 kWh. 1 300 kilowatin säästö vastaa 611 €. Hiilijalanjälki pienenisi 81,9 kg. 

Älykäs ilmanvaihto

Älykkäässä ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtojärjestelmän anturit havainnoivat esimerkiksi ilman hiilidioksidin määrää, ilmanpainetta, lämpöä sekä kosteutta, joiden muutosten perusteella järjestelmä reaaliaikaisesti joko vähentää tai tehostaa ilmanvaihtoa. Yhdistettynä älykkääseen lämmönsäätöön voidaan saada aikaan jopa 30 % vuosittainen säästö lämmityskuluissa. Esimerkkikohteessa kaukolämmitteisessä kerrostalossa, jonka vuotuiset lämmityskustannukset ovat 600 MWh, tämä voi tarkoittaa potentiaalista 180 MWh:n vuosittaista säästöä. Euroissa säästö olisi tämän perusteella vuositasolla reilut 12 000 € ja hiilijalanjälki pienenisi lähes 32 000 kiloa. 

Ilmanvaihtokoneen säätäminen 

Ei-älykkäässä ilmanvaihtojärjestelmässä teollisuuskiinteistössä järjestelmän asetukset kannattaa päivittää, kun tilojen käyttö muuttuu. Esimerkkikohteessa ilmanvaihtokone oli päällä ma-to jatkuvasti ja perjantaina klo 00–22. Käyttö mukautettiin tarpeenmukaisemmaksi, missä järjestelmän käyntiaika on ma-pe 04-22. Muutoksella saatiin aikaan 24 % säästö sekä lämmitys- että sähkökustannuksissa. Jos oletetaan esimerkkikohteen lämmön vuosikulutukseksi 200 MWh voi vuosisäästö olla 48 MWh. Jos tehdas käyttää kaukolämpöä saadaan vuotuiseksi säästöksi lämmityksessä reilut 3200 €. Kun oletettu sähkön vuosikulutus on esimerkissä 65 MWh, voidaan säästää 15,6 MWh vuodessa. Sähkön säästöksi saadaan reilut 7300 €. Lämmityksen osalta hiilijalanjälki pienenee noin 8500 kg ja sähkön osalta reilut 1400 kg.

Energiatehokas ilmanvaihto
Ilmanvaihtokoneen kytkimen asentoa kannattaa vaihtaa olosuhteiden mukaan.