Two countries – One destination

Two countries – One destination on hanke Tornion ja Haaparannan alueen matkailun toimintamallin luomiseksi. Hankkeessa määritellään alueelle yhteinen matkailuimago.

Two countries – One destination (TCOD) -hankkeessa luodaan matkailun toimintamalli, jolla Tornion ja Haaparannan alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Alueelle määritellään yhteinen matkailuimago, jota markkinoidaan yhdessä. Hankkeen aikana solmitaan pysyviä, rajan ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia matkailutoimijoiden välillä. Lisäksi hankkeessa kehitetään matkailuun linkittyvää infrastruktuuria sekä maankäyttöä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Business Tornio yhteistyökumppaninaan Haaparannan kaupunki.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat

  • tiedotus
  • markkinointitoimenpiteet
  • työpajat
  • koulutukset
  • verkostoitumistilaisuudet

Hanke on tarkoitettu alueen matkailutoimijoille, erityisesti alueella toimiville matkailualan yrityksille.

Aikataulu

1.1.2020–30.9.2022

Rahoitus

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Sen rahoittajat ovat

  • InterregNord
  • Lapin liitto
  • Business Tornio
  • Haaparannan kaupunki

 

Hankkeen raportit

TCOD Project Summary (PDF)

TCOD Final Report Presentation (PDF)

 

Muita hankkeeseen liittyviä raportteja saatavilla pyynnöstä: businesstornio@tornio.fi


Ota yhteyttä

Two countries – One destination

Hannaleena Posti

Yrityskehittäjä, Investoinnit ja kehittäminen

hannaleena.posti@tornio.fi

Puh. 040 661 2939

Asiointi suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

Tiina Vähä

Markkinointiasiantuntija

tiina.vaha@tornio.fi

Puh. 040 612 7722

Asiointi suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

Jenna Laitinen

Projektipäällikkö TCOD

jenna.laitinen@haparanda.se

Puh. +46 72 554 76 58

Asiointi suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi