Two countries – One destination

Two countries – One destination on hanke Tornion ja Haaparannan alueen matkailun toimintamallin luomiseksi. Hankkeessa määritellään alueelle yhteinen matkailuimago.

Two countries – One destination (TCOD) -hankkeessa luodaan matkailun toimintamalli, jolla Tornion ja Haaparannan alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Alueelle määritellään yhteinen matkailuimago, jota markkinoidaan yhdessä. Hankkeen aikana solmitaan pysyviä, rajan ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia matkailutoimijoiden välillä. Lisäksi hankkeessa kehitetään matkailuun linkittyvää infrastruktuuria sekä maankäyttöä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Business Tornio yhteistyökumppaninaan Haaparannan kaupunki.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat

  • tiedotus
  • markkinointitoimenpiteet
  • työpajat
  • koulutukset
  • verkostoitumistilaisuudet

Hanke on tarkoitettu alueen matkailutoimijoille, erityisesti alueella toimiville matkailualan yrityksille.

Aikataulu

1.1.2020–30.9.2022

Rahoitus

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Sen rahoittajat ovat

  • InterregNord
  • Lapin liitto
  • Business Tornio
  • Haaparannan kaupunki

Ota yhteyttä

Noora Barria

Markkinointipäällikkö

noora.barria@tornio.fi

Puh. 040 570 2944

Asiointi suomeksi ja englanniksi