New Business -hanketiimi

New Business -hankkeen päätoteuttajana toimii Business Tornio. Hankekumppaneina mukana ovat Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Tällä sivulla on esitelty kaikki hankkeessa toimivat organisaatiot ja hankehenkilöstö.

Business Tornio

Projektipäällikkö

Marja-Liisa (Tiinu) Rantamaa vastaa yhteistyöhankkeen projektihallinnosta.  Hän vastaa lisäksi Business Tornion osa-alueeseen kuuluvien hanketoimenpiteiden toteutumisesta ja hankkeen viestinnästä,  kumppanikontakteista, hankerahoituksen toteutumisesta, dokumentoinnista, rahoittajaraportoinnista ja maksatushakemuksista.

TKI-asiantuntija

Miikka Laitinen työskentelee hankkeessa TKI-asiantuntijana. Hän toimii yrityskontaktina hankkeessa sekä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kumppaneiden kanssa käytännön toimenpiteitä innovaatioiden ja kehitystyön eteenpäin viemiseksi

Lapin Yliopisto

Koordinaattori

Katri Kuusela työskentelee Lapin yliopistossa koulutuspäällikkönä. Katri koordinoi hankkeen toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta Lapin yliopiston osalta. Katrin vahvuudet ovat verkosto-osaaminen ja vuosien aikana kerrytetty osaaminen projektityöstä ja sen hallinnasta.

Palvelumuotoilun asiantuntija

Maileena Tuokko työskentelee Lapin yliopistossa suunnittelijana. Maileena toimii tuotemuotoiluun ja palvelumuotoiluun liittyvissä hankkeen asiantuntijatehtävissä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus palvelujärjestelmien ja erilaisten ympäristöjen kehittämisestä.

Tuotemuotoilun asiantuntija

Pertti Aula toimii Lapin yliopiston teollisen muotoilun lehtorina. Pertillä on vahva osaaminen ja asiantuntemus teollisen muotoilun ja tuotekehityksen tehtävistä sekä pitkäaikainen kokemus yrityselämäyhteistyötä.

Lapin AMK

Koordinaattori

Veli-Matti Pelimanni toimii hankkeen koordinaattorin tehtävissä Lapin AMK:n osalta. Veli-Matilla on pitkäaikainen kokemus erilaisista materiaalin käytettävyyteen liittyvistä hankkeista ja teknisten toimintojen toteuttamisista.

Asiantuntija/Projekti-insinööri

Jani Peltoniemi työskentelee hankkeen asiantuntijana Lapin AMK:n puolella. Jani on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Työhistoriaa löytyy teollisuuden parista insinöörinä ja rivityömiehenä. AMK:n puolella työuraa takana on vajaa vuosi Lapin teollisen kiertotalouden parissa ja nyt tämän hankkeen parissa.

Asiantuntija

Raimo Ruoppa työskentelee hankkeessa asiantuntijana Lapin AMK:n puolella. Raimo on taustaltaan konetekniikan DI, erityisalueenaan materiaalitekniikka ja teräkset. Hänellä on kokemusta terästeollisuuden erilaisista tehtävistä sekä toimimisesta hankkeissa 25 vuoden ajalta.

Ammattiopisto Lappia

Projektikoordinaattori

Nina Mäki toimii Lappiassa projektipäällikkönä erilaisissa yritysten kehittämishankkeissa. Nina vastaa hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta Lappian osalta. Nina toimii Lappian yhteyshenkilönä niin yritysten, työntekijöiden, työnhakijoiden kuin opiskelijoidenkin osalta. Ninan vahvinta osaamista on henkilöstöhallinto, osaamisen kehittäminen, projektihallinto sekä laajojen verkostojen ansiosta erilaiset yritysten kehittämisen rahoitus- ja yhteistyömuodot.

NY-/Yrittäjyyskoordinaattori

Satu Labigne työskentelee koulutuskuntayhtymä Lappialla yrittäjyysasiantuntijana ja Nuori yrittäjyys -järjestön Meri-Lapin aluepäällikkönä. Satu vastaa hankkeen yrittäjyyttä tukevista toimista, kuten yrittäjyystiedon jakamisesta, työpajoista, sparrauksista, ja muista mahdollisista alueen työntekijöiden, aliurakoitsijoiden ja opiskelijoiden yrittäjyysosaamista lisäävistä toimintamuodoista.

Protojen valmistuksen koordinaattori

Antti Päivärinta Resurssina 1.1.2022 alkaen.