New Business -hanketiimi

New Business -hankkeen päätoteuttajana toimii Business Tornio. Hankekumppaneina mukana ovat Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Tällä sivulla on esitelty kaikki hankkeessa toimivat organisaatiot ja hankehenkilöstö.

Business Tornio

Miikka Laitinen

Projektipäällikkö

Miikka Laitinen vastaa yhteistyöhankkeen projektihallinnosta.  Hän vastaa lisäksi Business Tornion osa-alueeseen kuuluvien hanketoimenpiteiden toteutumisesta ja hankkeen viestinnästä,  kumppanikontakteista, hankerahoituksen toteutumisesta, dokumentoinnista, rahoittajaraportoinnista ja maksatushakemuksista.

Lapin yliopisto

Katri Kuusela

Koordinaattori

Katri Kuusela työskentelee Lapin yliopistossa koulutuspäällikkönä. Katri koordinoi hankkeen toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta Lapin yliopiston osalta. Katrin vahvuudet ovat verkosto-osaaminen ja vuosien aikana kerrytetty osaaminen projektityöstä ja sen hallinnasta.

Maileena Tuokko

Palvelumuotoilun asiantuntija

Maileena Tuokko työskentelee Lapin yliopistossa suunnittelijana. Maileena toimii tuotemuotoiluun ja palvelumuotoiluun liittyvissä hankkeen asiantuntijatehtävissä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus palvelujärjestelmien ja erilaisten ympäristöjen kehittämisestä.

Lapin ammattikorkeakoulu

Veli-Matti Pelimanni

Koordinaattori

Veli-Matti Pelimanni toimii hankkeen koordinaattorin tehtävissä Lapin AMK:n osalta. Veli-Matilla on pitkäaikainen kokemus erilaisista materiaalin käytettävyyteen liittyvistä hankkeista ja teknisten toimintojen toteuttamisista.

Jani Peltoniemi
Asiantuntija

Jani Peltoniemi työskentelee hankkeen asiantuntijana Lapin AMK:n puolella. Jani on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Työhistoriaa löytyy teollisuuden parista insinöörinä ja rivityömiehenä. AMK-työura on alkanut vuonna 2021 Lapin teollisen kiertotalouden parissa ja nyt tämän hankkeen parissa.

Raimo Ruoppa

Asiantuntija

Raimo Ruoppa työskentelee hankkeessa asiantuntijana Lapin AMK:n puolella. Raimo on taustaltaan konetekniikan DI, erityisalueenaan materiaalitekniikka ja teräkset. Hänellä on kokemusta terästeollisuuden erilaisista tehtävistä sekä toimimisesta hankkeissa 25 vuoden ajalta.

Ammattiopisto Lappia

Nina Mäki

Koordinaattori

Nina Mäki toimii Lappiassa projektipäällikkönä erilaisissa yritysten kehittämishankkeissa. Nina vastaa hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta Lappian osalta. Nina toimii Lappian yhteyshenkilönä niin yritysten, työntekijöiden, työnhakijoiden kuin opiskelijoidenkin osalta. Ninan vahvinta osaamista on henkilöstöhallinto, osaamisen kehittäminen, projektihallinto sekä laajojen verkostojen ansiosta erilaiset yritysten kehittämisen rahoitus- ja yhteistyömuodot.

Antti Päivärinta

Protojen valmistuksen koordinaattori

Antti Päivärinta hallinnoi protojen valmistukseen liittyviä tehtäviä Lappian eri yksiköiden välillä.

Jouni Setälä

Protojen valmistuksen asiantuntija

Jouni Setälä tuo asiantuntemusta metallien käsittelyyn ja valmistukseen liittyen ja hoitaa niihin liittyvien prototyyppien valmistukseen kohdistuvia käytännön toimenpiteitä.