Lapin kaasutaloussuunnitelma

Eu rahoituslogot

Lapin kaasutaloussuunnitelma on hanke, jolla haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa.

Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. LNG eli nesteytetty maakaasu on energiatehokas ja puhdas polttoainevaihtoehto ja energialähde kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle sekä maantieliikenteelle.

Hankkeen tavoitteena on löytää yrityksiä tai yritysryhmä, jotka voisivat investoida biokaasulaitoksiin Lapissa. Biokaasusta voidaan jalostaa myös autojen polttoaineeksi kelpaavaa uusiutuvaa biometaania eli CBG:ta. Kaikki kaasuautot luokitellaan vähäpäästöisiksi autoiksi käyttävät ne sitten LNG:tä tai CBG:tä.

Hankkeella haetaan ratkaisuja ja mahdollisuuksia Lappiin ympäristöystävällisen teollisuuden investoinneille, joissa hyödynnetään kaasua osana teollisia prosesseja.

Hankkeen tavoitteet

 • Selvittää Meri-Lapin biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot
 • Edesauttaa valittujen teollisuuspuistojen investointeja (Arctio Tornio, Forestin Ekoteollisuuspuistoalue Kemijärvi), jotka kytkeytyvät kaasun hyödyntämiseen osana teollisia prosesseja
 • Selvittää kaasutankkausasemaverkoston mahdolliset sijainnit yksityis-, raskaan liikenteen ja teollisuuskäytössä ja näin edistää kaasun liikennekäytön aloittamista Lapissa
 • Pienentää Lapin liikenteen CO2-päästöjä
 • EU- ja kansallisten biopolttoaine- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen
 • Lisätä Lapin vetovoimaa tiedottamalla rakennetusta ja suunnitteilla olevasta kaasuinfrastruktuurista

Toimenpiteet

 • Kootaan yhteen Lapin kaasutalousselvitysten tulokset ja tuetaan biokaasulaitosten investointeja
 • Edistetään kaasutalouden teollisuuden investointeja ja kehittämisprosesseja
 • Selvitetään raskaan ja henkilöautoliikenteen kaasutankkausasemaverkoston sijainnit ja edistetään kaasunkäytön aloittamista yksityis-, ammattilais- ja teollisuuskäytössä

Hankkeen aikataulu

2.9.2019–31.08.2021, myönnetty jatkoaika 31.12.2021 saakka, Projektipäällikkönä Tarja Kinnunen

Rahoitus

Hankkeen kustannusarvio on 343 698€, josta

 • EAKR ja LAPIN LIITTO 274 958€
 • kunnat sekä kehittämisyhtiöt 68 740€

Toteuttaja

Team Botnia Oy + osapartnerit Kemin Digipolis Oy, Kemijärven kaupunki, Kittilän kunta, Tervolan kunta ja Rovaniemen Kehitys Oy

Sivun alkuun