Invest in Tornio – Invest in Future

 • Hankkeen päätavoite on lisätä Tornion alueen vetovoimaa uuden yritystoiminnan sijoittumiseksi alueella tuomalla esiin alueen potentiaali eri näkökulmista eriteltynä.
 • Vetovoimatekijöinä tuodaan esille sijoittautumiseen liittyviä tärkeitä asioita esille sähköisen ja muun Invest In materiaalin avulla.
 • Hankkeen aikana kartoitetaan ja etsitään parhaimmat mahdollisuudet tuoda esille alueelta löytyviä toimitila-, tonttiratkaisut, työvoiman saatavuus, alueen erikoisosaaminen sekä saavutettavuus. Lisäksi tuodaan esille alueen yritysmyönteisyyttä ja yrityspalveluita helposti saavutettavalla tavalla.
 • Tuodaan esille alueen vahva rakentamisen –ja metalliteollisuuden klusteri, sekä alueella olevat /suunnitellut yritysaluekokonaisuudet.
 • Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa välittömästi 60 alueen yritykseen
 • Hankkeen toteutusaika on 28.5.2020 – 31.5.2022
 • Hankkeen kokonaisbudjetti on 314.990€, josta EU/Elyn osuus on 80%.
 • Hanke on saanut rahoituksensa Ely-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta /Euroopan aluekehitysrahastosta.
 • Hankkeen budjetti koostuu seuraavista asioista
  • Palkat 76605€
  • Ostopalvelut 220000€
  • Välilliset menot 18385€

Lue lisää hankkeesta Invest IN -sivulla

Eu rahoituslogot

Sivun alkuun