Lapin kaasutaloussuunnitelma-hanke

Lapin Kaasutaloussuunnitelma – hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. LNG eli nesteytetty maakaasu on energiatehokas ja puhdas polttoainevaihtoehto kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle, maantieliikenteelle ja energialähteeksi.

Hankkeen tavoitteena on löytää yrityksiä tai yritysryhmä, jotka voisivat investoida biokaasulaitoksiin Lapissa. Biokaasusta voidaan jalostaa myös autojen polttoaineeksi kelpaavaa uusiutuvaa biometaania eli CBG:ta. Kaasuautot luokitellaan kaikki vähäpäästöisiksi autoiksi käyttävät ne sitten LNG:tä, tai CBG:tä.
Hankkeella haetaan ratkaisuja ja mahdollisuuksia ympäristöystävällisen teollisuuden investoinneille Lappiin, missä hyödynnetään kaasua osana teollisia prosesseja.

Tavoitteet

  • Selvittää Meri-Lapin biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot
  • Edesauttaa valittujen teollisuuspuistojen investointeja (Arctio Tornio, Forestin Ekoteollisuuspuistoalue Kemijärvi), jotka kytkeytyvät kaasun hyödyntämiseen osana teollisia prosesseja
  • Selvittää kaasutankkausasemaverkoston mahdolliset sijainnit yksityis-, raskaan liikenteen ja teollisuuskäytössä ja näin edistää kaasun liikennekäytön aloittamista Lapissa
  • Pienentää Lapin liikenteen CO2 –päästöjä
  • EU- ja kansallisten biopolttoaine- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen
  • Lisätä Lapin vetovoimaa tiedottamalla rakennetusta ja suunnitteilla olevasta kaasuinfrastruktuurista

Toimenpiteet

  • Kootaan yhteen Lapin kaasutalousselvitysten tulokset ja tuetaan biokaasulaitosten investointeja
  • Edistetään kaasutalouden teollisuuden investointeja ja kehittämisprosesseja
  • Selvitetään henkilöauto- ja raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkoston sijainnit ja edistetään kaasunkäytön aloittamista yksityis-, ammattilais- ja teollisuuskäytössä

Aikataulu

2.9.2019–31.08.2021

Rahoitus

Kustannusarvio on 343 698€,
josta EAKR ja LAPIN LIITTO 274 958€,
kunnat ja kehittämisyhtiöt 68 740€

Toteuttaja

Team Botnia Oy + osapartnerit Kemin Digipolis Oy, Kemijärven kaupunki, Kittilän kunta, Tervolan kunta ja Rovaniemen Kehitys Oy

Eu rahoituslogot

Sivun alkuun