Strategia ja arvot

Business Tornion päivitetty strategia ja arvot heijastavat alueen tarpeita

Business Tornio toimii Tornion seudun yritysten ja elinkeinoelämän hyväksi. Näin ollen myös sekä toimintaamme ohjaava strategia että yrityksemme arvot tulevat olla sellaisia, jotka tukevat päämääräämme. Business Torniolla on nyt selkeä tehtävä, strategiset toimenpidevalinnat sekä visio siitä, mitä toiminnallamme haluamme saada aikaiseksi.

Strategia

Business Tornion strategian peruskivi on tehtävämme: me autamme ihmisiä toteuttamaan pitkäjänteisesti ja intohimoisesti heidän yrittäjätarinaansa Torniossa.

Tätä tehtävää varten me olemme tehneet strategisia valintoja, jotka tukevat tehtävääme:

  • Varmistamme, että pysymme kansainvälisesti kiinnostavana kaupallisena keskittymänä
  • Hyödynnämme omaa logistista solmukohtaamme – raide- ja maantierahti
  • Vahvistamme teräksen ja rakentamisen klusterin kehittymistä ja menestymistä
  • Suurteollisuuden kehittyminen ja kasvaminen tulevaisuuden teollisuuden kautta
  • Kansainvälisen matkailuvetovoiman kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen

Nämä valinnat ovat toimintaamme ohjaavat suuntaviivat.

Visio

Strategian ja siihen kuuluvien valintojen pohjalta Business Tornion visio on seuraava:

Tornio on uudistunut ja monipuolinen kansainvälinen teollisuuskeskittymä

Arvot

Business Tornion toiminnalla niin työpaikalla kuin asiakas- ja yhteistyökumppanirajapinnassa on selkeät ajurit, jotka ovat yrityksemme arvot:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Avoimuus
  • Lutettavuus
  • Yhteistyö ja yhdessä tekeminen
  • Paikallinen kansainvälinen – Kansainvälinen paikallinen
Sivun alkuun