Rajaneuvonta

Pohjoiskalotin rajaneuvonta palvelee niin yritys- kuin henkilöasiakkaita Suomen ja Ruotsin rajan ylittävään toimintaan liittyvissä asioissa.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta edistää yksityishenkilöiden, yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten rajanylittävää toimintaa. Rajaneuvonta lisää liikkuvuutta Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä opastamalla, tiedottamalla ja välittämällä yhteyksiä. Rajaneuvonta kertoo asioista, jotka pitää ottaa huomioon ja ohjaa oikean viranomaisen puheille. Lisäksi Rajaneuvonta tekee aktiivisesti töitä rajaesteiden poistamiseksi.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta neuvoo ja opastaa asiakkaita ammattitaidolla ja hyvän viranomaisverkoston avulla. Oikea ja ajantasainen tieto helpottaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten toimintaa molemmin puolin rajaa.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta tekee lisäksi töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi. Rajaesteet ovat konkreettisia, rajat ylittävää toimintaa haittaavia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalietuuksiin tai työmarkkinoiden toimintaan. Rajaneuvonta dokumentoi rajaesteet ja tiedottaa niistä Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaesteneuvostolle, joka tarvittaessa nostaa ne poliittiselle agendalle.

Suomen ja Ruotsin välisessä palveluissa sinua palvelee Päivi Koivupalo

Arbeta tillsammans -projekti

Työnhakijoilla tai vastavalmistuneilla opiskelijoilla ei ole riittävästi tietoa toisen maan työmarkkinoista tai työssäkäynnistä rajan yli. Arbeta tillsammans -hankkeessa toteuttajaverkosto ja sidosryhmät yhteistoimin esittelevät ja kehittävät kohderyhmien rajat ylittävän liikkuvuuden mahdollisuuksia, tutustuttavat niihin tarkemmin sekä pyrkivät vähentämään työvoiman liikkuvuutta haittaavia esteitä. Hanke edistää Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla rakennetaan yhteistä työmarkkina-aluetta maiden välille.

Hankkeen kohderyhminä ovat oppilaitosten opetushenkilökunta, valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat, työttömät ammattitaitoiset työnhakijat sekä organisaatiot, joiden toiminta liittyy työllisyyteen ja alueen elinvoimaan.

Rahoitus hankkeeseen on myönnetty Interreg Pohjoinen -ohjelmasta Euroopan Aluekehitysrahastosta. Hankkeen päähallinnoija on OSAO.

Hankekumppanit:

  • Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
  • Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Koulutus Nord
  • Luulajan tekninen yliopisto
  • Pohjoiskalotin neuvosto
Sivun alkuun