Industrimöjligheter i Torneå

Det finns utrymme för fabriker och industri i Torneå. Industriområdena ligger behändigt i den omedelbara närheten av motorvägar och ger bekväm tillgång till dina tjänster.

Torneås läge är perfekt för internationell handel och industri. Torneå erbjuder möjligheten att vara verksam på flera länders marknader vid en knytpunkt för fantastiska transportlänkar. Hamnar, räls och nätverket med Europavägar tillhandahåller exceptionellt fina logistiska förbindelser till hela Europaområdet.

TEN-T verkko
Business Tornio illustrativ ritning – förenklat TEN-T nätverk

Weir Minerals kommer till Kromdalen

Weir, ett internationellt storbolag inom gruvdrift öppnar ett huvudkontor i Torneå för sin nordiska verksamhet

Läs mer


Obegränsad tillväxt för företag

Med Business Tornios stöd finns det inga gränser för ditt företags potential. Business Tornio som ägs av Torneås stad och lokala små och mellanstora företag är ett utvecklingsföretag som hjälper dig med varje steg på ditt företags väg.

Läs mer