Weir, ett internationellt storbolag inom gruvdrift öppnar ett huvudkontor i Torneå för sin nordiska verksamhet

Weir Minerals öppnar en ny service- och distributionscenter i Kromdalen i Torneå som en del av bolagets för två år sedan påbörjade expansion i Finland. Denna strategiskt viktiga förändring höjer även Weir Minerals kompetens inom planering och service för att möta områdets växande kundkrav. Tack vare sitt omfattande produkt- och reservdelslager kommer driftstället i Torneå bli ett av bolagets viktigaste produkt- och servicecenter i Skandinavien. Weir Esco, en parallell division inom Weir Group, kommer också att nyttja driftstället i Torneå i framtiden.

Simo Pyysing, chef för Weir Finland och Petri Kuusela, regional servicechef ser valet av Torneå som etableringsort som en utmärkt lösning med åtskilliga fördelar och nya möjligheter för bolaget.

Världsledande inom tillverkning av pumpar och ventiler för gruvindustrin

Weir Group PLC är en ett högklassigt bolag inom gruvteknologi och bolagets mål är att hjälpa kunder att bli mer hållbara och effektiva i sin verksamhet. Koncernen har cirka 13 000 medarbetare i drygt 60 länder. I Finland har verksamheten startat 1990. Weir Minerals Finland Oy är en del av Weir Group PLC, vars affärsverksamhet startats för drygt 150 år sedan. Weir är marknadsledande som leverantör av pumpar, slamrör, ventiler, cykloner, siktar, kross samt helhetslösningar globalt inom gruv- och mineralindustrin.
– Vårt bolag är verksam i två olika divisioner: Minerals opererar inom gruv- och industriteknologi, medan ESCO tillverkar slitdelar av stål. Vi har tillverkning runt om i världen, men vår huvudsakliga verksamhet finns i Storbritannien: Pumptillverkning sker i Todmorden där även vårt huvudkontor ligger, berättar Simo Pyysing om verksamhetens olika delar.

Driftstället i Torneå tar servicen närmare kunder

Weir Group har sammanlagt 14 försäljnings-, service- och lagerlokaler i Europa varav de största i Storbritannien, Poland, Spanien och Frankrike. Sedan 2012 har det funnits ett servicekontor i Keminmaa. Det nya driftstället i Torneå som startas i början av 2023 är ett av de största i Europa, och har kommit till på grund av strategisk koncentrering av verksamheter för att säkerställa en flexibel och högkvalitativ kundservice.

– Från Torneå kommer vi i huvudsak serva våra kunder i Finland, Sverige, Norge och Baltikum, men även i hela Europa. Denna placering av olika verksamheter har förutom andra fördelar även betydelse för logistisk och minskning av CO2-utsläpp. I Torneå finns våra viktigaste kunder på fem timmars avstånd, sammanfattar Pyysing.

Enligt Pyysing kommer verksamhetslokalen på ca 1500 m² ge betydligt större lagerutrymmen samtidigt som en helt ny verksamhetsmodell möjliggörs. Cirka 200 m² av lokalen har reserverats till kontor, så att både kundbesök och utbildningar i framtiden kan vid behov arrangeras på plats. Samtidigt som kundsupporten förbättras kan nya lösningar med ny teknologi tas i användning. På så sätt kan man nå mål inom till exempel hållbar utveckling.

– I Torneå kommer vi att ha beredskap att serva den modernaste HPGR-utrustning vilket medför att kunderna kan betydligt minska sin energiförbrukning i kross- och kvarnprocesser, preciserar Pyysing.
Driftstället i Torneå kommer även att ha andra moderna verksanheter, till exempel ett system som kontrollerar maskiners funktioner i realtid.

Hallen har drygt 1000 m² av service- och förrådsutrymmen.
De nya och ljusa kontorslokalerna i Torneå ligger i två våningar. Enligt regional servicechef Petri Kuusela kommer de nya lokalerna ge många nya möjligheter för verksamheten.

Torneå en attraktiv etableringsort

Som bakgrundsinformation i valet av en ny etableringsort nyttjades detaljerad information om till vilka kunder och hur mycket delar och produkter som årligen distribuerats. Det fanns flera alternativa etableringsorter men det stora antalet kunder inom gruv- och mineralindustrin i Norra Finland och Sverige gjorde att Torneå på gränsen mellan två länder verkade mycket intressant.

Weir Minerals Europes verkställande direktör Bernard Brussow och försäljningschef Paul Marshall besökte Torneå under kartläggningen av det nya driftställets etablering. Enligt Pyysing och Kuusela blev de båda cheferna direkt övertygade om stadens fördelar, dess dragningskraft, kommande investeringar och det utmärkta läget på gränsen mellan två länder. Under samma besök fick de också ta del av den föreslagna entreprenören TSV-Rakennus Oy:s referenser. En dags visit räckte som underlag för att fastställa etableringsbeslutet och valet av byggentreprenör. Efter detta har projektet framskridit med fart.

– Jag måste ännu tillägga att Business Tornios roll i denna process har varit stor. Svaret på vår fråga kom snabbt och mottagandet var verkligen fint. Business Tornios kontakter med grannlandet är utmärkta, och samarbetet har fungerat fantastiskt bra på alla sätt, berömmer Pyysing.

De nya verksamhetslokalerna tas i bruk under våren 2023

Weirs nya verksamhetslokal i Kromdalen i Torneå har precis blivit klar. Både Pyysing och Kuusela är nöjda med läget som medför ett stort samarbetsnät i närområdet, och tomten tillåter även en eventuell fysisk utbyggnad i framtiden.

– Jag anser att detta är mycket viktigt. I och med vår moderna nya verksamhetslokal kan vi sätta in en helt ny växel i allt vi gör här upp i norr, oavsett om det handlar om försäljning, tjänster, service, eller vilka funktioner som helst i anslutning till våra verksamhetslokaler. Och som lokalbo är jag förstås mycket entusiastisk över att verksamhetslokalerna ska finnas just här i Torneå, gläds regional servicechef Kuusela.

Den nya lokalen vid Levysepänkatu, som redan fått positiv uppmärksamhet även på grund av sitt utseende fyller företagets behov på ett utmärkt sätt.
– I början av projektet tittade vi först på befintliga verksamhetslokaler på orten men behovet av moderna lokaler som motsvarar dagens krav gjorde att man beslutade att bygga ett helt nytt driftställe. För byggnation fick vi en mycket bra samarbetspartner TSV-Rakennus Oy som genomförde projektet snabbt och effektivt, berömmer Kuusela.
– Framtiden för oss här i Torneå ser ljus ut på alla sätt. Vi håller på att anställa fler medarbetare, och kommer att göra en hel del saker annorlunda än tidigare. Alla nyheter tillsammans kommer att bidra till ökad affärsverksamhet. Målen är tuffa men realistiska, tillägger Pyysing.
De båda cheferna väntar redan ivrigt på att verksamheten i de splitternya lokalerna kan påbörjas.
– Verksamhetslokalerna blev färdiga i avtalad tid och det som händer nu är att vi kan börja flytta in. Invigningen firas sannolikt i början på våren, när alla verksamheter tagits i drift, säger Kuusela om kommande tidplan.

Verksamheten i de nya lokalerna börjar under våren. Från vänster Tuomo Svenn, styrelseordförande i TSV-Rakennus Oy, Petri Kuusela regional servicechef för Weir Minerals samt Sakari Hiukka, serviceförman.

Bolaget satsar på säkerhet och personalens välbefinnande

Weir Group koncernen har cirka 13 000 medarbetare sammanlagt. Det nya driftstället i Torneå kommer att ha åtta anställda. Förutom förman för service och serviceingenjör ska två serviceingenjörer, en lagerchef och tre lagerarbetare anställas.

Weir Minerals sysselsätter för närvarande sammanlagt 22 personer i Finland, Sverige och Norge. I och med Torneå kommer antalet anställda i Finland öka ytterligare. För närvarande har Weir medarbetare även i Lahtis, Kuopio, Rovaniemi, Villmanstrand och Helsingfors.
– Antalet personal i Finland kommer nu att uppgå till närmare tjugo. Vi här i Torneå verkar dagligen internationellt, vilket enligt mig är enbart positivt för vår verksamhet. Samtidigt som vi koncentrerar våra verksamheter, vill vi hela tiden vara nära våra kunder. Därför har vi personal på ett brett geografiskt område, säger Pyysing.

Rekrytering av personal pågår i Torneå. Pyysing har arbetat i företaget i sju år och Kuusela i tre och ett halvt. Båda har endast gott att säga om bolaget.
– Våra produkter tillhör de bästa i branschen och vi satsar hela tiden på vidareutbildning av personal, skryter Pyysing och fortsätter: Säkerheten är något vi sätter högt, framförallt arbetssäkerheten i praktiken. Vi har lyckats utmärkt i vår verksamhet. De senaste sex åren har vi klarat oss helt utan olyckor, och denna trend ska vi försätta med. Och i och med corona har vi satsat särskilt på det psykiska välbefinnandet och förmågan att orka i arbetet. Utbildningar och arrangemang i anslutning till dessa har utökats. Och jag kan tillägga att det råder en fantastisk laganda i den europeiska organisationen i sin helhet.

Weir Group PLC

  • Startats år 1871
  • Medarbetare ca  13 000
  • Bransch: Teknik
  • Omsättning: 1,934 miljarder GBP (2021)

Läs mer