Integritetspolicy

1. Inledning

I enlighet med EU:s förordning ansvarar Business Tornio (härefter kallad ”Business Tornio” och/eller ”vi” och/eller ”oss”) för behandlingen av dina personliga data. Att ta hand om personuppgifterna som du delar med oss är något vi tar på stort allvar. Vi vill att du ska vara säker på att dina uppgifter är trygga hos oss och att du förstår hur vi använder dem för att erbjuda dig en bättre kundupplevelse.

2. Personuppgiftsansvarig

Ritva Rimpisalo

3. Kontaktuppgifter för saker som angår registret

Mejladress: ritva.rimpisalo@tornio.fi

Gatuadress: Suensaarenkatu 4, 95400 Torneå

4. Registrets namn

Kund, samarbets- och marknadsföringsregister.

5. Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi kan endast behandla dina personuppgifter om detta är tillåtet av en tillämplig juridisk
förordning. Hanteringen av dina data grundar sig på ett avtalsmässigt förhållande mellan en
kund/partner och Business Tornio eller ett skilt samtycke för hantering av kunduppgifter.
Avsikten med registret är att göra tjänster tillgängliga för dig, hantera och förbättra vår
dagliga verksamhet, anpassa din Business Tornio upplevelse och även kontakta och ha
interaktioner med dig.

6. Bruk av kakor och annan liknande teknologi

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas
av en webbserver och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till
servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor innehåller typiskt ingen
information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar
om dig kan vara kopplade till information som lagras i och erhålls från kakor. Vi använder
kakor och liknande teknologi på vår webbplats för att förbättra din kundupplevelse.
Användare kan självklart välja att inte godkänna kakor från vår webbplats.

7. Registrets innehåll

Registret kan innehålla men är inte begränsat till följande uppgifter:

 • Användningsdata [data om din användning av vår webbplats och våra tjänster]
 • Kontodata [kan omfatta ditt namn och din mejladress]
 • Profildata [dina uppgifter som finns på din personliga profil på vår webbplats]
 • Tjänstedata [dina personuppgifter som anges vid bruk av våra tjänster]
 • Publiceringsdata [information som du laddar upp för publicering på vår webbplats eller via våra tjänster]
 • Förfrågningsdata [information som förfrågningar du skickar oss angående produkter och/eller tjänster innehåller]
 • Kundförhållandedata [information avseende våra kundförhållanden bland annat kunders kontaktuppgifter]
 • Transaktionsdata [information avseende transaktioner, bland annat köp av varor och tjänster, som du ingår med oss och/eller via vår webbplats]
 • Notisdata [information som du tillhandahåller oss för ändamålet att prenumerera på våra mejlnotiser och/eller nyhetsbrev]
 • Korrespondensdata [information som ingår i och eller angående någon korrespondens som du skickar till oss]

8. Källinformation för registret

Vi samlar in information från dig när du skickar den till oss, till exempel när du begär tjänster
eller information från oss. Register köps in för marknadsföringsändamål.

9. Upplysningsinformation

Dina personuppgifter kan avslöjas inom personuppgiftsansvariges organisation och dess dotterbolag och systerbolag och för våra samarbetspartners för genomförandet av ändamål som beskrivs häri. I andra fall avslöjas data endast i den utsträckningen som tillåts eller krävs enligt lagen.

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det är nödvändigt för att genomföra tjänsten. I sådana fall kommer vi att se till att all eventuell överföring av dina personuppgifter är föremål för lämpliga skydd som om de skulle behandlas inom EES.

10. Den registrerades rättigheter avseende databehandling

Vi vet hur viktigt det är för dig att skydda och hantera dina personuppgifter. Du har rätt att se personuppgifterna vi har om dig. Den personuppgiftsansvarige samlar och behandlar dessutom endast information som är nödvändig för dess verksamhet. Personuppgifter som vi behandlar för vilket eller vilka som helst ändamål ska inte sparas längre än nödvändigt för det eller de ändamålen.

Dina huvudsakliga rättigheter under dataskyddsförordningen är:

 • rätt att få tillgång;
 • rätt att korrigera;
 • rätt att radera;
 • rätt att begränsa behandling;
 • rätt att invända mot behandling;
 • rätt till dataportabilitet;
 • rätt att klaga till en övervakningsmyndighet; och
 • rätt att ta tillbaka samtycke.

11. Tredjepartswebbplatser och tjänster

Vi ansvarar inte för praxis som används av webbplatser, applikationer eller tjänster som länkas till eller från vår webbplats, bland annat uppgifter eller innehåll däri. Vi rekommenderar att användare kontrollerar integritetspolicyerna på andra eventuella webbplatser de använder.

10. Ändringar

Vi kan från tid till annan uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida då och då för att försäkra att du är nöjd med eventuella ändringar till denna policy.