Teollisuuskeskittymä

Tornion ja Meri-Lapin alueella on pitkä historia suurteollisuuden toiminta-alueena. Alueen ympärille on rakentunut vahva teollinen osaamiskeskittymä, josta löytyy monipuolista osaamista eri teollisuuden alihankintapalveluiden osalta. Alueeltamme löytyy kolmen suurteollisuusyrityksen lisäksi vahvoja paikallisia, pitkään toimineita yrityksiä, kuin myös valtakunnallisten toimijoiden palvelupisteitä, joista hyötyvät monipuolisesti koko Meri-Lapin alue. Myös Pohjois-Ruotsi on saavutettavissa helposti alueemme rakennusteollisuuden ja teollisuuden alihankintayrityksiltä.

Tornio on merkittävä metalliosaamisen keskittymä

Torniossa ja muuallakin Meri-Lapissa toimii useita pk-yrityksiä, joilta löytyy osaamista metallituotteiden tekemiseen, metallirakenteiden rakentamiseen sekä pintakäsittelyyn. Viimeisen kymmenen vuoden aikana alueen pk-yritykset ovat kasvaneet toimijoiksi, joilta löytyy asiakkuuksia myös Meri-Lapin ulkopuolelta. Luontainen suunta monelle yritykselle on ollut ensin Ruotsi, jossa on myös vahvaa suurteollisuutta ja erityisesti kaivosteollisuutta Pohjoisella alueella. Tänä päivänä alueemme yritysten osaamisella riittää kysyntää myös Lapissa sijaitsevissa kaivoksissa. Mikäli etsit itsellesi toimijaa metalliosaamisen ja kunnossapitopalveluiden osalta, ota yhteyttä Business Tornioon. Me autamme sinua löytämään osaajat tältä saralta.

Tornion seudun teollisuusyritykset

Torniossa sijaitseva Outokumpu Oy:n terästehdas sekä Kemissä sijaitsevat Stora Enson ja Metsä Fibren metsänjalostustuotteita valmistavat yksiköt muodostavat rungon alueen suurteollisuudelle, jotka muodostavat yhdessä merkittävän osan Suomen vientituloista. Meri-Lappi tuottaa kahdeksan prosenttia Suomen BKT:stä. Pitkään toimineet suurteollisuuden yksiköt ovat mahdollistaneet myös vahvan pk-sektorin rakentumisen teollisuuden alihankintapalveluverkostolle. Pk-yritykset ovat kehittyneet vuosien saatossa toimijoiksi, joiden tuotteille ja palveluille on tänä päivänä kysyntää ympäri Suomea, Eurooppaa ja maailmaa. Voidaankin todeta, että vahva pk-sektori muodostaa oivan palveluiden ja tuotteiden verkoston, jota teollisuuden parissa työskentelevä yritys tarvitsee. Alueelle myös rakentuu Metsä Fibren biotuotetehdas, joka sai ympäristöluvan loppuvuodesta 2020. Myös Outokumpu on kertonut mahdollisista laajentumisinvestoinneistaan Tornion terästehtaan alueella tulevaisuudessa. Alueemme yritysten toimintaan vaikuttavat huomattavasti myös Pohjois-Ruotsin kaivoskaupunkien, Kiirunan ja Jällivaaran, merkittävät rakennusurakat ja teollisuuden tarpeet.

Talonrakennus ja erikoisrakentaminen

Meri-Lappi on ollut alueena aina vahvaa talonrakennusteollisuuden aluetta. Parin hiljaisemman vuoden jälkeen tämä osa-alue on jälleen nostanut päätään. Alueelta toimitetaankin tänä päivänä enenevissä määrin rakennuksia kasvukeskuksiin. Pohjois-Ruotsin merkittävät rakennushankkeet muodostavat myös potentiaalisen kohteen alueemme talonrakennusteollisuudelle ja teollisuusrakentamisen alalle.

Rakentamisen saralla Torniosta löytyy osaamista useiden yritysten toimesta. Alueelta löytyy useampi toimija, joka voi toimia esim. rakennuttajana silloin, kun muulla toimialalla toimivalla yrityksellä ei siihen omia resursseja löydy. Mikäli olet kiinnostunut uusien toimitilojen rakentamisesta, niin meidän sijoittautumispalvelumme ovat apunasi – voimme löytää sinun yrityksellesi sopivan ratkaisun investointitilanteessa.

LNG-terminaali

Torniossa on Pohjoismaiden suurin LNG-terminaali, joka mahdollistaa kaasun käytön myös maakaasuputkiverkoston ulkopuolella. Tornion LNG-terminaalin operaattorina toimii Manga LNG Oy.

Alueemme yritykset ja niiden tarjoamat palvelut löydät mm. Meri-Lapin Yritys- ja palveluhakemistosta.

Sivun alkuun