Arctio teollisuusklusteri

Rakenna menestyksesi Arction teollisuusklusteriin – laadukkaan infran, raaka-ainevirtojen ja logistiikkareittien äärelle Kemi-Tornioon. Alue on nyt markkinoinnissa.

Arctio on Tornion seudun energia-, teollisuus- ja logistiikkaklusteri Röytän satamassa. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi Röytän sataman etuja on vuonna 2018 avattu Pohjoismaiden suurin LNG-tuontimateriaali.

LNG:tä voivat hyödyntää erityisesti metalliteollisuus, kemian- ja petrokemianteollisuus, bio- ja kiertotalous, kaivosteollisuus, logistiikka-ala, meriliikenne, polttoaineala, energiasektori, datakeskukset, elintarvikeyritykset, kryogeniikka sekä kaasualan tutkimus ja kehitys. Mikäli sijoittuminen Arction alueelle kiinnostaa, autamme mielellämme.

 

Investoi Arctioon – teollisuusklusteriin, joka tuottaa 8 % Suomen viennin arvosta

Arction uudet teollisuustontit sijaitsevat LNG-terminaalin välittömässä läheisyydessä, Röytän teollisuusalueen ja Outokummun terästehtaan itäpuolella. Alue sijoittuu Kemi-Tornion seutukunnan teollisuusklusterin ytimeen lähelle Ruotsin rajaa ja sen markkinoita. Tämän maailman pohjoisimman metalli-, kaivos- ja kiertotalouden keskittymän viennin arvo on yli viisi miljardia euroa vuodessa. Paras sijainti kasvuhakuiselle yritykselle on teollisuuspuistossa, keskellä infraa, palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia. Arctioon investoimalla yrityksesi pääsee osaksi tarinaa, jossa vuosikymmenien kuluessa rakentunut Kemi-Tornion teollinen ekosysteemi ottaa merkittävän askeleen kohti tulevaisuutta.

 

Näin sinun toimialasi hyötyy Arctiossa tarjolla olevasta LNG:stä

Metalliteollisuus pystyy korvaamaan LNG:llä nestekaasua ja öljyä prosesseissaan. Tällä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, lyhentää prosessien läpimenoaikoja, vähentää päästöjä ja saavuttaa puhtaampi työympäristö.

Kemianteollisuus, petrokemian teollisuus ja DRI-terästeollisuus käyttävät maakaasua raaka-aineena prosesseissaan. LNG-terminaalin ansiosta maakaasun saatavuus, edullinen hankintahinta ja hintavakaus ovat taattuja. Kemianteollisuus ry:n mukaan LNG-terminaali parantaa kemianteollisuuden kilpailukykyä ja lisää Suomen kiinnostavuutta teollisuuden investointikohteena.

Biotalouden yritykset pystyvät kehittämään biometaania kaasutalouden käyttöön esimerkiksi lannasta, peltokasveista, jätevesilietteestä, metsäalan ja muun teollisuuden sivutuotteista ja tähteistä sekä kotitalouden biojätteistä. Biokaasua voidaan käyttää LNG:n kanssa yhdessä ja erikseen. Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja Saksan kehittyneet biokaasuekosysteemit ovat toimivia esikuvia vastaavasta toiminnasta.

Kaivosteollisuus voi korvata dieselin LNG:llä prosesseissaan. Dieselkäyttöinen raskas kaivoskalusto soveltuu erityisen hyvin muunnettavaksi LNG:llä toimivaksi.

Logistiikkayritysten raskaissa ajoneuvoissa voidaan käyttää LNG:tä ja kevyemmissä CNG:tä – myös yhdessä biokaasun kanssa. Polttoaineala ja -jakelu ovat tässä EU:n liikennestrategian mukaisessa kehityksessä avainasemassa. Meriliikenne voi leikata LNG:llä päästöjään merkittävästi. LNG täyttää rikkidirektiivin ja meriliikenteen päästövaatimukset sellaisenaan sekä parantaa ympäristöystävällisyyttä niin matkustaja- ja jäänmurtajaliikenteessä kuin vienti- ja tuontilaivauksissa.

Energiasektori pystyy korvaamaan puhtaammalla LNG:llä öljyn ja kivihiilen käyttöä sekä varsinaisena polttoaineena että varapolttoaineena esim. biomassavoimaloille, tuulivoimalle ja vesivoimalle.

Datakeskukset saavat Arctiossa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää jäähdytykseen LNG:n höyrystyksessä syntyvää kylmäenergiaa (230 kWh/tonni). Jo ilman tätä mahdollisuutta data-keskukset voivat säästää 50 % energiakustannuksistaan verrattuna sijaintiin Keski-Euroopassa.

Elintarvikeyritykset pystyvät hyödyntämään LNG:tä ja kylmäenergiaa eri prosesseissa kuten kuivauksessa, pakastamisessa ja varastoinnissa.

Teollisuuspalvelut tukevat alueen yrityksiä rakentamis- ja operointivaiheessa.

Kaasuinfrastruktuurin rakentaminen alueelle tarjoaa työmahdollisuuksia kaasualan ja rakennusalan yrityksille. Kaasualan ja biokaasujen tutkimus ja kehitystoiminta pystyy työskentelemään Arctiossa yhdessä yritysten kanssa, kehityksen eturintamassa.

Muut toiminnot voivat tarkoittaa esim. kylmän käyttöä kryogeniikassa, kryogeenista säilyttämistä tai vaikkapa kryogeenistä hiontaa kumirouheen tuottamiseksi.

Tonttien sijainti ja saavutettavuus

 • Koordinaatit: 65.78088, 24.20702, Koivuletontie
 • Lähimmät moottoritiet: E8 (8 km), E4 (9 km), E75 (20 km via E8)
 • Tornion keskusta: 9 km
 • Tornion rautatieasema: 8 km
 • Kemi-Tornion lentoasema: 25 km
 • Satama: Röytässä, välittömässä läheisyydessä
 • Omistaja: Tornion kaupunki

Aluetietoa

 • Alueen kokonaispinta-ala: 75,5 ha
 • Luonnollisessa tilassa, metsää

Suunnittelu ja lupa-asiat

Osayleiskaavoitus käynnissä, valmis 08/2018. Asemakaava räätälöidään hakijan mukaisesti, kesto 6–7 kk, jonka jälkeen rakentaminen mahdollista.

Datayhteydet ja laajakaista

 • Mahdollisuus optiseen kuituyhteysliitäntään (Telia).
 • Luonnolliset riskitekijät: Ei luonnollisia riskitekijöitä

Energia

 • Sähkölinjat alueelle (20 kV)
 • LNG:n käyttö mahdollista
 • Tuulivoima
 • Vesivoima

Vesi ja jäähdytys

 • Vesi- ja viemäriverkosto alueelle hakijan mukaisesti
 • Ilmajäähdytys mahdollista 12 kk, vuotuinen keskilämpötila 0–2 °C

Kylmäenergia

 • LNG:n höyrystyksessä syntyy kryogeenista kylmäenergiaa 230 kWh/tonni
 • Alueella olevat LNG:n loppukäyttäjät takaavat kylmäenergian saatavuuden teollisessa mittakaavassa

LNG:n hyödyt

LNG vähentää merkittävästi päästöjä verrattuna öljyyn ja kivihiileen:

 • 20–30 % alemmat CO2-päästöt kuin öljyllä
 • n. 50 % alemmat CO2 -päästöt kuin kivihiilellä, sähköntuotannossa
 • 85 % alemmat NOx-päästöt kuin öljyllä
 • 95–100 % alemmat SOx-päästöt kuin öljyllä

LNG ei myöskään sisällä raskasmetallipäästöjä

Tornion LNG-terminaali on Pohjoismaiden suurin

 • 50 000 m3 kapasiteetti
 • 110 M€ investoinnin kokonaisarvo

Hukkalämpö

Mahdollisuus Outokummun terästehtaan hukkalämmön hyödyntämiseen.

Tietolainsäädäntö

 • Suomen lainsäädännössä digitaalinen informaatio on vahvasti suojeltu valtion tiedustelutoiminnalta ja yksityisyyden suoja kuuluu perusoikeuksiin.
 • Datan suvereniteettia koskeva vahva lainsäädäntö on yksi syy useiden datakeskusten sijoittumisessa Suomeen.
 • Suomen valtion tarkoituksena on säilyttää digitalisaation edelläkävijän asema myös jatkossa.

Ota yhteyttä

Marko Alamartimo

Toimitusjohtaja

marko.alamartimo@tornio.fi

Puh. 040 025 1350

Asiointi suomeksi ja englanniksi