Two countries – One destination -hanke

Two countries – One destination (TCOD) – hankkeessa luodaan matkailun toimintamalli, joilla alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Alueelle määritellään yhteinen matkailuimago, jota markkinoidaan yhdessä. Hankkeen aikana solmitaan pysyviä, rajan ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia matkailutoimijoiden välillä. Lisäksi kehitetään matkailuun linkittyvää infrastruktuuria sekä maankäyttöä.

TOTEUTTAJA: Hankkeen päätoteuttajana toimii Business Tornio yhteistyökumppaninaan Haaparannan kaupunki

TOIMENPITEET: Tiedotus, markkinointitoimenpiteet, työpajat, koulutukset, verkostoitumistilaisuudet

KOHDERYHMÄ: Hanke on tarkoitettu alueen matkailutoimijoille, erityisesti matkailun parissa toimiville yrityksille alueella.

AIKATAULU: 1.1.2020–30.9.2022

RAHOITUS: Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Rahoittajina: InterregNord, Lapin liitto, Team Botnia Oy sekä Haaparannankaupunki

           

Sivun alkuun