Kehittääksemme Tornion seudun elinkeinotoimintaa, olemme hankkeistaneet yritystarvelähtöisesti tiettyjä elinkeinotoiminnan osa-alueita, jotta toimintaympäristömme pysyy houkuttelevana ja elinvoimaisena.

Toimintaympäristön kehittäminen

Business Tornion toimintaan kuuluu oleellisesti alueemme toimintaympäristön kehittäminen. Kehittääksemme alueemme elinkeinotoimintaa, olemme hankkeistaneet yritystarvelähtöisesti tiettyjä elinkeinotoiminnan osa-alueita, jotta toimintaympäristömme pysyy sekä houkuttelevana että elinvoimaisena. Erilaisten kehittämishankkeiden avulla pyrimme ratkomaan johonkin toimialaan liittyviä haasteita tai luomaan uusia mahdollisuuksia. Kehittämishankkeiden määrä ja koko vaihtelee vuosittain. Kuulemme mielellämme myös sinua toimintaympäristöön liittyvissä ajatuksissa, ota siis rohkeasti yhteyttä!

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista ja niiden tarkemmasta sisällöstä löydät tietoa jokaisen hankkeen omalta sivulta. Löydät sieltä myös kyseisistä hankkeista vastaavien henkilöiden yhteystiedot.

Exit Korona -hanke

Korona-epidemia on vaikuttanut voimakkaasti palvelualan toimijoihin ja erikoiskauppaan Torniossa, kuten myös muualla maailmassa. Hankkeen avulla pyritään edesauttamaan toimijoita kehittämään uusia liiketoimintamalleja palvelumuotoilun keinoin, minkä yhteydessä tarkastellaan myös muita innovaatioita ja sähköisen liiketoiminnan sekä markkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeessa selvitetään ja konseptoidaan paikallisten yritysten yhteistä markkinoinnillista yhteenliittymää sekä markkinointikonseptia, jonka avulla pyritään nostamaan erityisesti yhteisöllisyyttä ja kaupankäyntiä talousalueella.

Lue lisää

Lapin kaasutaloussuunitelma -hanke

Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. LNG eli nesteytetty maakaasu on energiatehokas ja puhdas polttoainevaihtoehto tai energialähde kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle ja maantieliikenteelle.

Hankkeen tavoitteena on löytää yrityksiä tai yritysryhmä, jotka voisivat investoida biokaasulaitoksiin Lapissa. Biokaasusta voidaan jalostaa myös autojen polttoaineeksi kelpaavaa uusiutuvaa biometaania eli CBG:ta. Kaikki kaasuautot luokitellaan vähäpäästöisiksi autoiksi käyttävät ne sitten LNG:tä tai CBG:tä. Hankkeella haetaan ratkaisuja ja mahdollisuuksia ympäristöystävällisen teollisuuden investoinneille Lappiin, missä hyödynnetään kaasua osana teollisia prosesseja.

Lue lisää

Two countries – One destination -hanke

Two countries – One destination (TCOD) -hankkeen tarkoituksena on luoda matkailun toimintamalleja, joilla alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Alueelle määritellään yhteinen matkailuimago, jota markkinoidaan yhdessä. Hankkeen aikana solmitaan pysyviä, rajan ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia matkailutoimijoiden välillä. TCOD on yhteinen Interreg-hanke Haaparannan kunnan kanssa.

Lue lisää

Invest in Tornio – Invest in Future -hanke

Invest in Tornio -hankkeen päätavoite on lisätä Tornion alueen vetovoimaa uuden yritystoiminnan sijoittumiseksi alueelle tuomalla esiin alueen potentiaali eri näkökulmista eriteltynä. Vetovoimatekijöinä tuodaan esille sijoittautumiseen liittyviä tärkeitä asioita sähköisen ja muun Invest in -materiaalin avulla. Hankkeen aikana kartoitetaan ja etsitään parhaimmat mahdollisuudet tuoda esille alueelta löytyviä toimitila- ja tonttiratkaisuja, työvoiman saatavuutta, alueen erikoisosaamista sekä alueen saavutettavuutta. Lisäksi hanke esittelee alueen yritysmyönteisyyttä ja yrityspalveluita helposti saavutettavalla tavalla. Tärkeänä elementtinä on tuodaan esille alueen vahvat rakentamisen ja metalliteollisuuden klusterit sekä alueella olevat tai suunnitellut yritysaluekokonaisuudet.

Lue lisää

Eu rahoituslogot

Sivun alkuun