Business Tornio  – toimintaympäristön kehittäminen

Toimintaympäristön kehittäminen liittyy olennaisena osana Business Tornion toimintaan. Alueemme elinkeinotoiminnan kehittämiseksi olemme hankkeistaneet yritystarvelähtöisesti tiettyjä elinkeinotoiminnan osa-alueita, jotta toimintaympäristömme pysyy houkuttelevana ja elinvoimaisena. Erilaisten kehittämishankkeiden avulla pyritään ratkomaan johonkin toimialaan liittyviä haasteita tai luomaan uusia mahdollisuuksia. Kehittämishankkeiden määrä ja koko vaihtelee vuosittain. Toimintaympäristöön liittyvissä ajatuksissa ota rohkeasti yhteyttä toimitusjohtajaamme!

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

Hankkeista ja niiden tarkemmasta sisällöstä löydät kuvaukset jokaisen hankkeen omalta sivulta, josta löytyvät myös kyseisten hankkeiden vastaavien yhteystiedot.

Exit Korona -hanke

Korona-epidemia on vaikuttanut voimakkaasti palvelualan toimijoihin ja erikoiskauppaan Torniossa. Hankkeen avulla pyritään edesauttamaan toimijoita kehittämään uusia liiketoimintamalleja palvelumuotoilua käyttäen, jonka yhteydessä tarkastellaan myös muita innovaatioita ja sähköisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Projektissa selvitetään ja konseptoidaan paikallisten yritysten yhteistä markkinoinnillista yhteenliittymää ja markkinointikonseptia, jonka avulla pyritään nostamaan erityisesti yhteisöllisyyttä ja kaupankäyntiä talousalueella.

Lue lisää

Lapin kaasutaloussuunnitelma-hanke

Lapin Kaasutaloussuunnitelma – hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. LNG eli nesteytetty maakaasu on energiatehokas ja puhdas polttoainevaihtoehto kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle, maantieliikenteelle ja energialähteeksi.

Hankkeen tavoitteena on löytää yrityksiä tai yritysryhmä, jotka voisivat investoida biokaasulaitoksiin Lapissa. Biokaasusta voidaan jalostaa myös autojen polttoaineeksi kelpaavaa uusiutuvaa biometaania eli CBG:ta. Kaasuautot luokitellaan kaikki vähäpäästöisiksi autoiksi käyttävät ne sitten LNG:tä, tai CBG:tä. Hankkeella haetaan ratkaisuja ja mahdollisuuksia ympäristöystävällisen teollisuuden investoinneille Lappiin, missä hyödynnetään kaasua osana teollisia prosesseja.

Lue lisää

Two countries- One destination -hanke

Two countries – One destination (TCOD) – hankkeessa luodaan matkailun toimintamalli, joilla alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Alueelle määritellään yhteinen matkailuimago, jota markkinoidaan yhdessä. Hankkeen aikana solmitaan pysyviä, rajan ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia matkailutoimijoiden välillä. Kyseessä on yhteinen Interreg-hanke Haaparannan kunnan kanssa.

Lue lisää

Invest In Tornio – Invest In Future -hanke

Hankkeen päätavoite on lisätä Tornion alueen vetovoimaa uuden yritystoiminnan sijoittumiseksi alueella tuomalla esiin alueen potentiaali eri näkökulmista eriteltynä. Vetovoimatekijöinä tuodaan esille sijoittautumiseen liittyviä tärkeitä asioita esille sähköisen ja muun Invest In materiaalin avulla. Hankkeen aikana kartoitetaan ja etsitään parhaimmat mahdollisuudet tuoda esille alueelta löytyviä toimitila-, tonttiratkaisut, työvoiman saatavuus, alueen erikoisosaaminen sekä saavutettavuus. Lisäksi tuodaan esille alueen yritysmyönteisyyttä ja yrityspalveluita helposti saavutettavalla tavalla. Tärkeänä elementtinä on tuodaan esille alueen vahva rakentamisen –ja metalliteollisuuden klusteri, sekä alueella olevat /suunnitellut yritysaluekokonaisuudet.

Lue lisää

Eu rahoituslogot

Sivun alkuun