New Business -hankkeella lisää työpaikkoja ja innovaatioita Tornion seudulle

Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa yhdessä toteutettava hanke sai lähes miljoonan euron rahoituksen Lapin liitolta. AKKE-määrärahoista (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha) saadulla rahoituksella tavoitellaan alueella tapahtuneiden suurteollisuuden henkilöstövähennysten uudelleentyöllistämistä ja 100 uuden tuotekonseptin kehittämistä.

“Meillä on vahva usko siihen, että tekemällä uusia asioita nopeasti ketterän kehittämisen malleja hyödyntäen voimme työllistää alueella vapautuvat resurssit. Tornion alueella on jo hyvä verkosto yrityksiä, toimijoita ja osaamista, joiden valjastamiselle innovaatiotoimintaan on juuri nyt otollinen hetki. New Business -hanke on suunniteltu tätä silmällä pitäen”, Business Tornion toimitusjohtaja Marko Alamartimo summaa.

New Business -hanke on monitahoinen kokonaisuus, jonka tavoitteina on parantaa

  • metalli- ja teollisuudenalojen osaamista
  • innovaatio- ja yritystoimintaa sekä niiden markkinointia
  • omien tuotteiden ja palveluiden markkinointia
  • tuotekehitystoimintaa
  • verkostoyhteistyötä

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarkoituksena on tuottaa 100 uutta tuotekonseptia avoimella innovaatiotoiminnalla ja niiden pohjalta mukana olevat yritykset voivat vapaasti viedä konsepteja eteenpäin omina kehityshankkeinaan. Alamartimo uskoo, että toiminnalla on saavutettavissa liiketoimintojen kasvu ja työllistämisen lisääminen alueella.

Voimaa alueen suurten toimijoiden yhteistyöstä

Business Tornio toimii New Business -hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen osatoteuttajina ovat myös Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto. Kullakin toimijalla on heidän omia vahvuuksiaan hyödyntäviä työpaketteja ja keinoja hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi.

Business Tornio tulee toteuttamaan Lean-toiminnan ja digitalisoinnin valmennuskokonaisuudet yrittäjäyhteistyön kehittämisen lisäksi. Lappia puolestaan järjestää yrittäjyysvalmennusta ja prototyyppien valmistusta, ammattikorkeakoulu puolestaan tuotteistamisen tukemista ja verkostoja sekä tuotesuunnittelun ja tuotannollistamisen asiantuntemusta. Lapin yliopisto tulee työstämään teollista muotoilua ja palvelumuotoilua.

“Hankeyhteistyö toteuttaa jo itsessään hankkeeseen sisäänleivottua yhteistyötä. Haluamme jalkauttaa kentälle hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä. Yhteistyöstä ja verkostoitumisesta tulee syntymään tavoiteltuja uusia tuoteinnovaatioita, joilla vahvistetaan alueen yritysten kilpailukykyä”, Alamartimo sanoo.

Uusien työpaikkojen lisäksi hankkeen tulostavoitteiksi on asetettu mm. alueen yritysten kasvanut panostus tuote- ja palvelukehitykseen sekä liiketoiminnan kehitys innovaatio- ja kehitystoiminnan integroitumisen kautta, digitalisaation hyödyntämisen parantuminen sekä tiivistynyt yhteistyö alueen toimijoiden välillä.

Kysy lisää
Marko Alamartimo
Toimitusjohtaja
Business Tornio
Puh. +358 40 025 1350
marko.alamartimo@tornio.fi

Sivun alkuun