Maailman pohjoisin kaksoiskaupunki kehittää rajatonta matkailua

Maailman pohjoisin kaksoiskaupunki kehittää rajatonta matkailua

HaparandaTornio on maailman pohjoisin kaksoiskaupunki, jossa rajayhteistyötä on tehty jo vuosikymmeniä. Kaupunkien keskustat ovat kasvaneet yhteen, kuten elinkeinoelämä ja arkikin. Kohde on tunnettu muun muassa maailman pohjoisimmasta IKEAsta, kahden maan alueella sijaitsevasta golf -kentästä ja molemmin puolin Torniojokea sijaitsevista Kukkolan kalastuskylistä ja kalaisista koskista. Täällä valtion raja ylitettiin ennen korona-aikaa noin 14 miljoonaa kertaa vuodessa, joka tarkoittaa noin 38 000 rajaylitystä päivässä. Tilanne korona-aikana on hyvin erilainen ja tämän on saanut tuntea kaupunkien yhteinen Two Countries – One destination matkailuhanke, joka on toiminut hyvin erikoislaatuisissa olosuhteissa rajan ollessa suurimman osaa ajasta kiinni. Hankkeen kautta luodaan HaparandaTorniosta yhtenäinen ja kansainvälisesti kiinnostava matkailukohde. Hankkeen myötä matkailun kehittämiselle muodostuu toimintamalli, ja kohteelle yhteinen kohdeprofiili.  

HaparandaTornio – yhdessä vahvempi 

Talven ja kevään aikana hankkeessa on käyty vilkasta keskustelua kohteen toimintamallista hankkeen jälkeen. Asian tiimoilta on järjestetty niin kaupunkien virkamiehille kuin yrittäjille työpajat, joissa toiveita ja tarpeita on kartoitettu. Hankkeesta kerrotaan, että työpajojen tulokset yhteen vedettynä voidaan todeta, että tahtotila yhdessä toimimiseen on vahva. Asianomaiset ilmaisevat sen, että yhdessä ollaan vahvempia, yhteistyötä kuntien ja maiden eri matkailun alueorganisaatioiden välillä tulee vahvistaa edelleen. Hankkeessa on myös tehty benchmarking -tutkimus Euroopan kaksoiskaupungeista. Tutkimusta varten hanketiimiä vahvistettiin ja mukaan toimintaan tuli Oili Ruokamo, joka etsi ja kontaktoi, sekä tutki kaksoiskaupunkeja ja niiden tapaa organisoitua ja tehdä yhteistyötä.

Matkailu alueen kehittämisen veturina 

Kaksoiskaupunkeja Euroopan alueelta löytyi lähes 50. Niistä 23 valikoitui tutkimukseen mukaan, joista 18 tutkittiin tarkemmin, ja neljän toiminta on avattu tarkemmin tutkimuksessa tehtyyn raporttiin.  Oili Ruokamo nostaa hyvänä esimerkkinä voisi nostaa esiin Braunau-Simbachin, joka on Saksan ja Itävallan raja-alueelle luonut alueellisen organisaation. Sen omistajuus jakautuu tasapuolisesti näiden kahden kaupungin välillä. Omistajuus jakautuu edelleen kaupungin ja eri yhdistysten sekä yritysten välillä. Organisaatiolla on hallitus ja sitä tukeva elin, jossa on mukana 17 alueen pääyritystä. Hallituksen puheenjohtajuus vaihtelee kunnanjohtajien välillä. He ovat saaneet rajat ylittävän yhteistyön toimimaan hyvin.  

Monessa twin-city kohteessa matkailua operoidaan yhdistystoimintana ja useimmissa toimintaa on kehitetty mm. Interreg  hankkeiden kautta. Tornion ja Haaparannan yhteinen matkailuhanke on myös Interreg –hanke, jonka merkitys on nimenomaan yhdistää ja vahvistaa rajat ylittävää toimintaa. Rajat ylittävän toiminnan kehittämisen tulee olla pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja jatkuvaa, yhteisen toimintamallin luominen vie yleensä paljon aikaa ja vaatii avointa vuorovaikutusta. 

Haaparanta ja Tornio ovatkin tehneet yhteistyötä pitkään ja monialaisesti. Matkailualueen markkinointiin kansainvälisille toimijoille ja matkailijoille halutaan nyt nostetta. Rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen on hyvin monialaisesti yhteistyössä raja-alueen eri toimijoiden kanssa. Hän kertoo, että kuluneen talven aikana kaupungit ovat tehneet toimintasuunnitelman yhteistyön strategiatyökaluksi. Yhtenä kärkenä on mm. Kukkolankosken siltahanke, jota valmistellaan TCOD -hankkeen puitteissa suunnittelun ja kustannuslaskelmien osalta. Lisäksi matkailua ajatellen yhteisiä tapahtumia halutaan kehittää. Kukkolankosken perinnekalastuksen vaaliminen nähdään erittäin tärkeäksi ja toiveena onkin saada se Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon tulevina vuosina. Perinteenharjoittajat tekevät aktiivisesti työtä tämän asian eteen molemmin puolin rajaa.

Lisätietoa TCOD-hankkeen kuulumisista

Viime talven aikana HaparandaTornio on saanut selkeän nimen, uuden modernin visuaalisen ilmeen ja markkinontikonseptin. Uudet verkkosivut ovat auenneet ja one destination – two times konseptia on viety eteenpäin matkanjärjestäjille virtuaalisissa matkailutapahtumissa ja matkanjärjestäjävierailuissa. Yrittäjien kanssa on tavattu usein ja keskusteltu muun muassa rajat ylittävistä matkailupaketeista, joita matkanjärjestäjille ja yksittäisille matkailijoille voidaan tarjota, sekä kohteen markkinoinnista yleisestikin. Temaattiset matkailupaketit ja reitit ovat loistava tapa linkittää rajaseutua. Matkailun infraan liittyvät selvitykset ja projektit etenevät myös suunnitelman mukaisesti. Muun muassa kaupunkien yhtenäinen matkailubulevardin esisuunnittelu valmistuu kesällä

Noora Barria, TCOD (Two Countries – One Destination) Interreg -matkailuhankkeen markkinointipäällikkö.

 

 

Sivun alkuun