HaparandaTornio söker äventyrslysten innehållsproducent till våra sociala medier

HaparandaTornio söker äventyrslysten innehållsproducent till våra sociala medier

Toppjobbserbjudande!  

Two Countries – One Destination projektet arbetar för att utveckla destinationsvarumärket HaparandaTornio på den internationella marknaden. Marknadschef Noora Barria berättar att arbetet inkluderar bl.a. att skapa en ny image och marknadsföra den. Vi vill kommunicera området på ett nytt sätt, ta fram områdets specialiteter och dess karaktär. Även om gränsöverskridande boende och tjänster inte är relevant just nu med stängd gräns, hoppas jag att det kommer att ske igen snart. Och området har ändå mycket att erbjuda, så intressanta upplevelser är möjliga. Därför söker vi en innehållsproducent, som namnet antyder ska producera innehåll för HaparandaTornio-kanaler samtidigt som de får uppmärksamhet i sina egna kanaler på sociala medier och erfarenhet av samarbete. Med detta kommer vi också att öka bild- och videomaterial som behövs för marknadsföring och få bra innehåll utöver sociala medier på nya webbplatsen, fortsätter Barria. 

Genom projektet erbjuder HaparandaTornio nu en möjlighet för de lokalbor som tenderar att fånga och dela speciella stunder i naturen eller i hjärtat av staden att samarbeta. “Vi letar efter människor som använder sociala medier i vardagen och att ta fram innehåll och dela det på sociala medier är en passion. Vi söker främst personer som bor i Haparanda och Torneå, dessa skulle vara de första som får bära titeln HaparandaTornios äventyrsambassadörer. Dessa är en del av projektet vars syfte är att öka kunskapen om HaparandaTornio som resmål för internationella besökare, förklarar Barria. Samarbetet är tänkt att fortsätta framtill sommaren 2022, så nästan hela projekttiden ut.  

Ansökan görs via en länk som är framtagen av vår marknadspartner Flatlight Creative House. Via länken finns även mer information gällande uppdraget och länken hittas lätt via vår HaparandaTornio Instagram eller Facebook-sida. Ansökan är öppen framtill midsommar. information om uppdragen fås av markandschef Noora Barria (finska/engelska): noora.barria@tornio.fi, +358 405702944 

https://flatlightcreative.typeform.com/to/jKNcRokf 

Projektet Two Countries – One Destination (TCOD) tar fram en verksamhetsmodell för utveckling av turism i Haparanda- och Torneå. Ett gemensamt destinationsvarumärke definieras för området, som marknadsförs tillsammans. Under projektet kommer gränsöverskridande nätverk och partnerskap att stärkas mellan turistaktörer. Dessutom kommer projektet att utveckla turismrelaterad infrastruktur och markanvändning.
Huvudsökande för projektet är Business Tornio, vars samarbetspartner är Haparanda Stad. 

 

Sivun alkuun