Biokaasun mahdollisuudet Meri-Lapissa – jätteistä vihreää energiaa

Biokaasun mahdollisuudet Meri-Lapissa – jätteistä vihreää energiaa

Biokaasu on ekologinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita voidaan vaikuttaa merkittävästi kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. On yleisesti tiedossa, että biokaasun tuottaminen tarjoaa monia hyötyjä, kuten vähentää kasvihuonepäästöjä ja ravinteiden hävikkiä sekä lisäksi muuntaa orgaanisen jätteen arvokkaaksi tuotteeksi.

Biokaasun tuottaminen myös hyödyttää jätteen hallintaa pienentämällä jätevolyymejä ja tarvetta vaihtoehtoisille käsittelymuodoille, kuten kaatopaikkasijoitukselle. Tämä edelleen auttaa pohjavesien suojelussa ja lisää jätteenkäsittelyn kestävyyttä.

Tuotettu biokaasu voidaan polttaa lämpöenergiana tai käyttää sähköntuotantoon, mutta selkeästi kannattavin vaihtoehto on jalostaa biokaasu liikennekäyttöön soveltuvaksi polttoaineeksi.

Business Tornion hallinnoiman Lapin kaasutaloussuunnitelma –hankkeen puitteissa on selvitetty biokaasun tuotannon mahdollisuuksia Meri-Lapin alueella. Selvitystyön tuloksena on tuotettu toteutettavuuden tueksi selvitystyö, joka sisältää laskelmat alueen käytettävissä olevista biojakeista ja tämän perusteella laadittu konseptisuunnitelma mahdollisesta biokaasulaitoksesta.

Biokaasulaitoksen toteutuminen olisi Meri-Lapin alueelle askel kohti paikallista, ympäristöystävällistä energiantuotantoa.

Biokaasuliiketoiminnan ja sen ympärille muodostuvan yritysekosysteemin edellytyksiä ja mahdollisuuksia tarkastellaan Business Tornion tulevassa webinaarissa huhtikuussa. Tilaisuudessa on mukana Macon Oy:n toimitusjohtaja ja biokaasuasiantuntija Mikko Ahokas. Macon Oy on vastannut Meri-Lapin biokaasulaitoksen toteutettavuuteen liittyvän esiselvityksen toteutuksesta.

Lue lisää tapahtumasta ja ilmottaudu

 

Sivun alkuun