Ansiotulon verotus – Etätyö Suomessa ulkomaiselle työnantajalle

Normaalitilanne:

Suomessa asuva työntekijä, joka työskentelee ulkomailla ulkomaiselle työnantajalle maksaa verot työskentelymaan. Poikkeuksena työntekijät, jotka asuvat rajakunnassa ja työskentelevät Suomeen rajoittuvassa rajakunnassa Ruotsissa tai Norjassa.

Työskentelet osittain etänä Suomessa:

Jos asut pysyvästi Suomessa ja työskentelet ulkomaiselle työnantajalle osittain Suomessa esimerkiksi etänä ja osittain työnantajan kotivaltiossa, voi toinen valtion verottaa palkkaasi vain siltä osin kuin työskentelet siinä valtiossa.

Jos maksat veroa myös Suomessa etätyöstä maksettavasta palkasta toiseen Pohjoismaahan koko vuoden 2020, sinun ei tarvitse hakea ennakkoveroa Suomesta vuodelle 2020. Suomessa tehdystä työstä saatu palkka verotetaan Suomessa lopullisessa verotuksessa. Toiseen Pohjoismaahan maksetut verot siirretään Suomeen (TREKK –sopimus), ja verot luetaan hyväksi Suomen verotuksessa (vapautusmenetelmä).

Anna veroilmoituksellasi erillinen selvitys Pohjoismaasta saamistasi tuloista ja Pohjoismaahan maksamistasi veroista:

  1. Ilmoita Suomessa etänä tehdyn työn palkka OmaVerossatai lomakkeella 50A kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
  2. Ilmoita toisessa Pohjoismaassa työskentelystä saamasi palkka ja tästä työskentelystä toiseen Pohjoismaahan maksetut verot OmaVerossakohdassa Ulkomaantyöskentely tai lomakkeella 16A kohdassa 4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta 6 kuukauden sääntöä. Laita raksi kohtaan Haen veron siirtämistä toisesta Pohjoismaasta Suomeen.
  3. Selvitä lisäksi vapaamuotoisella liitteellä mitkä ajanjaksot olet työskennellyt Suomessa ja toisessa Pohjoismaassa, paljonko on maksettu palkkaa yhteensä ja miten se jakautuu Suomessa ja toisessa Pohjoismaassa tehdylle työlle työskentelypäivien suhteessa sekä toiseen Pohjoismaahan maksetut verot, jotka kohdistuvat Suomessa työskentelystä maksettuun palkkaan
  4. Ilmoita vapaamuotoisella liitteellä, jos poikkeuksellisesti olet vakuutettu alkuperäisessä työskentelyvaltiossa.

Toiseen Pohjoismaahan peritty vero ei välttämättä vastaa Suomen lopullisen veron määrää. Voit välttää mahdollisen jäännösveron maksamalla lisäennakkoa. Voit maksaa lisäennakkoa ilman viivästysseuraamuksia vuoden 2021 tammikuun loppuun asti.

Esimerkki: Ruotsissa tehdyn työn ansiotulo on 5 000 € ja Suomessa etänä tehdyn työn ansiotulo 20 000 €. Suomen vero 20 000 € olisi 30 %. Ruotsin tulo otetaan kuitenkin huomioon veroprosentissa. Veroprosentti lasketaan 25 000 € tulojen perusteella, jolloin prosentiksi tulee 35 %. Veroa menee vain etänä Suomesta tehdystä tulosta eli 20 000 €, mutta vero lasketaan 35 %:n mukaan.

Ansiotuloihin vapautusmenetelmää sovelletaan esimerkiksi Pohjoismaisen verosopimuksen 25 artiklan 3 c kohdan mukaisesti sopimuksen 15 artiklassa tarkoitettuun palkkatuloon.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja veroilmoitus/suomesta_ulkomaille/toihin_ulkomaille/ulkomaisen_tyonantajan_palveluksee/et%C3%A4ty%C3%B6-suomessa-ulkomaiselle-ty%C3%B6nantajalle/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/kaksinkertaisen_verotuksen_poistaminen_/

Rajaneuvonnan logo

Sivun alkuun